TAILIEUCHUNG - Cờ lau dựng nước Chương 3

Cờ lau dựng nước Chương 3 Quân thủy của Nam Tấn Vương xuôi thuyền từ Loa Thành, ra sông Cái rồi tiến về thôn Đường và thôn Nguyễn. Thủ lĩnh thôn Đường đem vài chục chiến thuyền ra nghênh chiến. Ngô Xương Văn nổi trống tung quân vào đánh., đuổi gấp vào đến tận đầu thôn. Quân của thôn Nguyễn bỏ thuyền rút chạy vào trong làng. Ngô Xương Văn thúc quân đuổi theo. Thôn Đường nhử cho Nam Tấn Vương đưa quân vào làng, đồng thời đốt lửa báo hiệu cho thôn Nguyễn đến ứng cứu. Quân của Nam Tấn. | Cờ lau dựng nước Chương 3 Quân thủy của Nam Tấn Vương xuôi thuyền từ Loa Thành ra sông Cái rồi tiến về thôn Đường và thôn Nguyễn. Thủ lĩnh thôn Đường đem vài chục chiến thuyền ra nghênh chiến. Ngô Xương Văn nổi trống tung quân vào đánh. đuổi gấp vào đến tận đầu thôn. Quân của thôn Nguyễn bỏ thuyền rút chạy vào trong làng. Ngô Xương Văn thúc quân đuổi theo. Thôn Đường nhử cho Nam Tấn Vương đưa quân vào làng đồng thời đốt lửa báo hiệu cho thôn Nguyễn đến ứng cứu. Quân của Nam Tấn Vương truy đuổi bọn lục lâm thôn Đường đến ngõ nào cũng thấy chúng hò hét rồi chạy tụt xuống hút bờ ao mất. Xô đến nơi thì bọn cướp lẩn đâu cả. Lính quay trở ra đã thấy bọn chúng đứng trên các nóc nhà đem tên tẩm độc bắn gục ngay trong ngõ. Ngô Xương Văn thấy lính của mình chết ngập trong ngõ ngách làng Nguyễn thất kinh định rút quân ra. Nhưng không kịp nữa tiếng phèng la tiếng trống thúc từ các ngõ vang lên. Người thôn Nguyễn lại từ lối chính kéo vào người thôn Đường từ cuối ngõ ập đến. Đám quân của Nam Tấn Vương hết sức phò chủ tướng nhưng cứ dần dần gục xuống trước dáo mác của đám hảo hán lục lâm. Cuối cùng thì Nam Tấn Vương dù đâm chết được thủ lĩnh thôn Đường nhưng cũng bị thủ lĩnh thôn Nguyễn và đám bạn binh giết chết. Tin Nam Tấn Vương chết trận loan truyền về kinh đô làm hoang mang khắp cả dân chúng. Nhiều người bỏ Loa Thành chạy về quê. Trong lúc xáo trộn. Đinh Liễn liền cải trang làm người thường cho đám quân canh giữ con tin ít vàng bạc rồi bỏ về Hoa Lư. Vương nghiệp của họ Ngô thật sự đã tan khó bề hàn gắn. Người hai thôn Đường thôn Nguyễn nhân thế giết được Nam Tấn Vương kéo vào Loa Thành giết người cướp của rất tàn bạo. Dương Cát Lợi lúc ấy đã già cũng lui binh về giữ đất quê mình. Đỗ Cảnh Thạc lui quân về Đỗ Động xưng là Đỗ Cảnh Công Lòng người lại phân tán. Loa Thành hoang vắng không khác gì một cảnh chợ chiều. Trần Minh Công ở Giao Thủy đã khỏi ốm nhưng tuổi đã cao. Đinh Bộ Lĩnh từ khi quân triều đình rút đi hùng mạnh hẳn lên nhanh chóng lấy thêm tráng đinh ở Hoa Lư vào quân

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.