TAILIEUCHUNG - Nhiễm trùng khoang bên họng

Các khoang bên họng là khoang ảo, dễ bóc tách tụ mủ, tạo bởi các cân cổ nông và sâu, thông với nhau và thông với trung thất, vì thế nhiễm trùng thường lan tỏa. - Nội dung bên trong các khoang có thể là mạch máu, thần kinh quan trọng nên khi tổn thương có rất nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao. - Nguyên nhân gây bệnh thường vi khuẩn kỵ khí nên tổn thương rất trầm trọng. - Giải phẫu rất phức tạp, liên quan nhiều bình diện và nhiều mạch máu lớn, thần. | Nhiêm trùng khoang bên họng - Các khoang bên họng là khoang ảo dễ bóc tách tụ mủ tạo bởi các cân cổ nông và sâu thông với nhau và thông với trung thất vì thế nhiễm trùng thường lan tỏa. - Nội dung bên trong các khoang có thể là mạch máu thần kinh quan trọng nên khi tổn thương có rất nhiều biến chứng nguy hiểm tỷ lệ tử vong cao. - Nguyên nhân gây bệnh thường vi khuẩn kỵ khí nên tổn thương rất trầm trọng. - Giải phẫu rất phức tạp liên quan nhiều bình diện và nhiều mạch máu lớn thần kinh quan trọng nên phẫu thuật dẫn lưu phải do các phẫu thuật viên Đầu cổ có kinh nghiệm trang thiết bị thích hợp và có sự hỗ trợ thường trực của các phẫu thuật viên Mạch máu. Giải phẫu -Là 1 trong 11 khoảng của vùng cổ sâu còn có rất nhiều tên khác là Khoang bên họng lateral pharyngeal space Khoang họng hàm pharyngomaxillary space Khoang chân bướm hàm pterygomaxillary space Khoang chân bướm Họng pterygopharyngeal space - Các khoảng đó là - Khoang quanh họng Pharyngomaxillary hay là Parapharyngeal space khoảng trước trâm khoảng sau trâm - Khoang quanh Amiđan Peritonsillar space - Khoang sau họng Retropharyngeal space - Khoang trước cột sống Prevertebral space - Khoang Nguy hiểm sát trước cột sống Danger space - Khoang mạch cảnh Vascular visceral space - Khoang cơ nhai Masticator space - Khoang dưới hàm Submandibular space - Khoang trước khí quản Pretracheal hay là anterior visceral space - Khoang quanh tuyến mang tai Parotid space - Khoang Thái dương Temporal space Ngoài ra còn một số khoảng nhỏ khác như Trên xương móng Suprahyoid space dưới xương móng Infrahyoid space Mô tả giải phẫu - Hình tháp ngược Đáy là nền sọ Đỉnh là sừng lớn xương móng Trên là xương thái dương Dưới là phần nối của bụng sau cơ nhị thân và xương móng - Giữa Cân họng và thành họng bên - Thành bên Cân cơ chân bướm giữa Ngành đứng xương hàm dưới Phần sâu của Tuyến mang tai Bụng sau cơ nhị thân. Hai dây chằng bướm hàm trâm hàm - Thành sau cột sống các cơ cạnh sống - Thành trước Cơ chân bướm giữa - Hoành trâm chia khoang

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.