TAILIEUCHUNG - Quy Trình Canh Tác Sắn Bền Vững Cho Các Tỉnh Phía Bắc (Tiếp Theo)

PHẦN II CÁC KỸ THUẬT CANH TÁC SẮN BỀN VỮNG 1. Trồng cây họ đậu xen sắn Trồng xen các cây họ đậu với sắn là một biện pháp kỹ thuật canh tác sắn bền vững và hiệu quả cao. Biện pháp này cho phép tăng hiệu quả kinh tế, chống xói mòn, duy trì và cải thiện độ phì của đất. a. Trồng lạc xen sắn - Trồng sắn và lạc cùng thời vụ; - Giống lạc thích hợp là MD7, L14 và các giống lạc mới có khả năng chống bệnh héo xanh vi khuẩn và chịu hạn. | Quy Trình Canh Tác Sắn Bền Vững Cho Các Tỉnh Phía Bắc Tiếp Theo PHẦN II CÁC KỸ THUẬT CANH TÁC SẮN BỀN VỮNG 1. Trồng cây họ đậu xen sắn a. Trồng lạc xen sắn Trồng xen các cây họ đậu với sắn là một biện pháp kỹ thuật canh tác sắn bền vững và hiệu quả cao. Biện pháp này cho phép tăng hiệu quả kinh tế chống xói mòn duy trì và cải thiện độ phì của đất. - Trồng sắn và lạc cùng thời vụ - Giống lạc thích hợp là MD7 L14 và các giống lạc mới có khả năng chống bệnh héo xanh vi khuẩn và chịu hạn cao cũng có thể dùng các giống lạc địa phương nếu thích hợp và sẵn có - Mật độ trồng sắn vẫn giữ nguyên hàng - hàng 1 m giữa 2 hàng sắn trồng 2 hàng lạc cách hàng sắn 20 cm hai hàng lạc cách nhau 40 cm cây - cây 15 cm gieo 1- 2 hạt hốc - Bón phân cho sắn 5 - 7 tấn phân chuồng 40 kg N 10 kg P2O5 60 kg K2O ha tương đương 300 kg phân chuồng 3 kg phân đạm 3 kg lân super 4 kg kali sào Bắc Bộ - Bón phân cho lạc 3 - 5 tấn phân chuồng 30 kg P2O5 20 kg K2O ha tương đương 200 kg phân chuồng 9 kg lân super 1 5 kg kali sào Bắc Bộ - Chăm sóc sắn và lạc như trồng sắn và lạc thuần - Khi thu hoạch lạc chú ý sử dụng toàn bộ thân lá lạc làm phân bón tại chỗ cho cây sắn vùi hoặc che phủ đất sắn . b. Trồng đậu tương đậu xanh đậu đen và đậu hồng đáo xen sắn Ngoài lạc có thể trồng đậu tương đậu xanh đậu đen và đậu hồng đáo xen sắn cụ thể như sau - Trồng sắn và đậu các loại cùng thời vụ - Mật độ trồng sắn vẫn giữ nguyên hàng - hàng 1 m giữa 2 hàng sắn trồng 2 hàng đậu cách hàng sắn 20 cm hai hàng đậu cách nhau 30 cm cây - cây 20 cm gieo 1 - 2 hạt hốc - Bón phân cho sắn 5 - 7 tấn phân chuồng 40 kg N 10 kg P2O5 60 kg K2O ha tương đương 300 kg phân chuồng 3 kg phân đạm 3 kg lân super 4 kg kali sào Bắc Bộ - Bón phân cho đậu 2 - 3 tấn phân chuồng 30 kg P2O5 20 kg K2O ha tương đương 150 kg phân chuồng 9 kg lân super 1 5 kg kali sào Bắc Bộ - Chăm sóc sắn và đậu như trồng sắn và đậu thuần - Khi thu hoạch chú ý chỉ thu phần quả còn vùi toàn bộ thân lá đậu làm phân bón tại chỗ cho cây sắn. c. Trồng cây họ đậu khác xen

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.