TAILIEUCHUNG - Báo cáo thực tập hoàn thiện công tác cung ứng nguyên vật liệu cho xí nghiệp sản xuất – 2

Định mức tiêu dùng một số loại NVL gỉam mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Vấn đề này đã tiết kiệm được một lượng NVL, làm giảm giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh. Chính vì vậy, việc điều chỉnh , nâng cấp định mức tiêu dùn NVL để nó ngày càng trở nên tiên tiến, hiện thực phù hợp với sự thay đổi của nhu cầu thị trường. Để hiểu rõ hơn về tình hình thực hiện định mức của xí nghiệp ta theo dõi qua Đơn hàng , tính cho 1000 sản phẩm. (. | Báo cáo thực tập quản lý và cung ứng NVL dùng của xí nghiệp hiện nay đã có nhiều cố gắng sửa đổi so với trước hoàn thiện cho phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế hơn. Định mức tiêu dùng một số loại NVL gỉam mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Vấn đề này đã tiết kiệm được một lượng NVL làm giảm giá thành sản phẩm tăng khả năng cạnh tranh. Chính vì vậy việc điều chỉnh nâng cấp định mức tiêu dùn NVL để nó ngày càng trở nên tiên tiến hiện thực phù hợp với sự thay đổi của nhu cầu thị trường. Để hiểu rõ hơn về tình hình thực hiện định mức của xí nghiệp ta theo dõi qua Đơn hàng tính cho 1000 sản phẩm. Làm chuông báo giờ trong trường học . NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH 25 CÔNG NGHIỆP 42A Báo cáo thực tập quản lý và cung ứng NVL Stt Tên vật tư Đvt Đm Số lượng phát sinh Chênh lệch sd đm Đơn giá Chênh lệch Tđk Xuất kho Sử dụng tck Tăng Giảm Phân xưởng cơ khí 1 Sắt tấm Kg 300 301 301 1 2 Nhôm lá Kg 15 15 15 0 0 3 Dây điện trở Kg 20 19 18 7 -1 3 4 Nhựa cách điện Bộ 1050 1050 1030 -20 5 Sơn bảo quản Kg 5 5 4 5 -0 5 6 Bulông-êcu Bộ 1050 1087 1072 22 7 Mác dán Cái 1020 1092 1048 28 100 8 Tổng Chênh lệch giảm mà xí nghiệp thực hiện được là NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH 26 CÔNG NGHIỆP 42A Báo cáo thực tập quản lý và cung ứng NVL Qua bảng trên có thể thấy rằng công tác thực hiện định mức của xí nghiệp tương đối ổn định. Tuy không thật là đạt hiệu quả tốt nhất song với kết quả đạt được xí nghiệp cũng phần nào thấy rằng phương pháp xây dựng định mức bắt đầu có hiệu quả. Để tìm hiểu kỹ hơn phương pháp xây dựng định mức của phòng kỹ thuật -kế hoạch ta xét quá trình xây dựng định mức của gỗ cho phân xưởng mộc. Theo thống kê thì định mức tiêu hao gỗ tròn trong cưa xẻ Vtròn 1 Vmùn Vđầu Vbìa. - Vtròn Thể tích gỗ tròn đưa vào xẻ để được 1m3 gỗ xẻ thành phẩm. - Vmùn Thể tích gỗ tròn biến thành mùn cưa ở các mạch xẻ. - Vđầu Thể tích gỗ phải cắt bỏ ở 2 đầu thanh gỗ của 1m3 gỗ xẻ thành phẩm. - 1 Là 1m3 gỗ xẻ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.