TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng các phương pháp lập trình ajax trên autocad p5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng các phương pháp lập trình ajax trên autocad p5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHƯƠNG V LẬP TRÌNH TRÊN AUTOCAD Vẽ đối tượng If acModelSpace Then Set objEnt diemDau diemCuoi Else Set objEnt diemDau diemCuoi End If Cập nhật đối tượng để hiển thị trên màn hình bản vẽ End Sub Tạo đối tượng LWPolyline Polyline LWPolyline là đối tượng dùng để biểu diễn đường đa tuyến phẳng và do đó chỉ dùng để thể hiện các đối tượng trong không gian 2D. Điều này giúp cho dữ liệu của đối tượng LWPolyline gọn nhẹ hơn và các thao tác đồ hoạ sẽ thực hiện nhanh hơn. Đó cũng chính là lý do tại sao đối tượng này là có tên là LightWeight - Nhẹ . Để tạo đối tượng LWPolyline sử dụng phương thức AddLightweightPolyline. Cú pháp phương thức này như sau các đỉnh của đa tuyến 2D. Toạ độ của mỗi đỉnh được biểu diễn bằng hai thành phần x và y nên các thành phần của mảng được bố trí theo dạng pix p1y p2x p2y . . Vì vậy số phần tử của tham số verticesList luôn là bội số của 2 và đương nhiên tối thiểu cần phải có 4 phần tử hai điểm để có thể tạo được đối tượng LWPolyline. CHÚ Ý Mỗi đỉnh của LWPolyline chỉ có hai toạ độ x và y không có thông số về cao độ. Thay vào đó người lập trình có thể gán cao độ chung cho toàn bộ đường đa tuyến phẳng này bằng cách thay giá trị cao độ thích hợp cho thuộc tính Elevation. Đoạn mã sau sẽ tạo một đường đa tuyến phẳng gồm có 5 đỉnh trong không gian mô hình Sub Example_AddLightWeightPolyline Dim plineObj As AcadLWPolyline Dim points 0 To 9 As Double Xác định các đỉnh của đa tuyến phẳng points 0 1 points 1 1 Toạ độ đỉnh 1 points 2 1 points 3 2 Toạ độ đỉnh 2 points 4 2 points 5 3 Toạ độ đỉnh 3 points 6 3 points 7 2 Toạ độ đỉnh 4 points 8 4 points 9 4 Toạ độ đỉnh 5 Tạo đối tượng LWPolyline trong không gian mô hình Set plineObj points ZoomAll End Sub Ngoài ra với VBA trong AutoCAD người dùng cũng có thể tạo đường đa tuyến phẳng với phương thức AddPolyline. Cú pháp của phương thức này tương tự như của phương thức .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.