TAILIEUCHUNG - Quy trình canh tác sắn bền vững cho các tỉnh phía Bắc

PHẦN I: NHỮNG KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG CANH TÁC SẮN (Manihot esculenta) 1. Đất trồng: đất trồng sắn phải được dọn sạch tàn dư thực vật như cỏ, thân cây sắn tốt nhất nên trồng sắn ngay sau khi làm đất để đảm bảo độ ẩm và hạn chế rửa trôi đất khi gặp mưa to. - Đối với đất có độ dốc 15o, không nên cày bừa mà chỉ cần làm cỏ, bổ hốc và trồng sắn trực tiếp theo đường đồng mức, không cần lên luống, làm như vậy sẽ giữ được độ ẩm của đất và. | J A 1 1 J r 3 1 Ă 1 r 1 Quy trình canh tác săn bên vững cho các tỉnh 1 r phía Băc PHẦN I NHỮNG KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG CANH TÁC SẮN Manihot esculenta 1. Đất trồng đất trồng sắn hải được dọn sạch tàn dư thực ật như cỏ thân cây sắn. tốt ất nên trồng sắn ngay sau khi Sẫiĩlàm đất để đảm bảo độ ẩm và hạn chế rửa trôi đất khi gặp mưa to. - Đối với đất có độ dốc 15o cày sâu và bừa kỹ để đất tơi xốp thoáng khí và sạch cỏ dại. Nếu đất bằng thì lên luống để thoát nước - Đối với đất có độ dốc 15o không nên cày bừa mà chỉ cần làm cỏ bổ hốc và trồng sắn trực tiếp theo đường đồng mức không cần lên luống làm như vậy sẽ giữ được độ ẩm của đất và tránh xói mòn đất thành rãnh khi mưa. 2. Giống và hom săn - Giống săn nên sử dụng những giống sắn mới có năng suất củ tươi cao tỷ lệ tinh bột và tỷ lệ chất khô cao như KM60 KM94 KM98-7. vùng thâm canh nên sử dụng giống KM94 vùng đất cát khô nghèo dinh dưỡng nên sử dụng giống KM60 và KM98-7 . - Hom sắn chọn những cây sắn giống khỏe mạnh không bị nhiễm sâu bệnh ngắn đốt từ vườn nhân giống hoặc nương sắn sản xuất đã đủ 8 tháng tuổi trở lên. Chọn đoạn giữa thân để chặt hom giống loại bỏ những cây bị khô bị trầy xước. Dùng dao sắc chặt hom khi chặt tránh làm dập nát hai đầu hom. Chiều dài hom 15 - 20 cm tối thiểu mỗi hom có 4 - 6 đốt. Để tránh sâu bệnh hại sau trồng nên xử lý hom giống trước khi trồng bằng cách nhúng vào các hỗn hợp thuốc diệt nấm fomadehyt hoặc rải thuốc xử lý đất như Basudin Carbofuran theo hàng hoặc hốc trước khi đặt hom sắn. 3. Thời vụ ở miền Bắc 1 năm chỉ trồng được 1 vụ vào đầu mùa xuân và thu hoạch vào cuối đông tuy nhiên ở từng vùng khác nhau thời vụ cũng khác nhau - Bắc Trung bộ từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trồng tháng 1 - Trung du miền núi phía Bắc trồng từ trung tuần tháng 2 đến đầu tháng 3 riêng Sơn La trồng vào đầu tháng 4 trước khi có mưa 5 - 10 ngày. 4. Kỹ thuật trồng - Trồng đứng hom ở những nơi đất cát những nơi có gió mạnh làm cho sắn dễ đổ ngã đất cát ven biển miền Trung - Đặt hom nghiêng 15 - 300 lấp kín đất

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.