TAILIEUCHUNG - Chuyên đề: Quyền chọn chứng khoán - phần 8

sự biến động giá chứng khoán cơ sở, mà sự biến động giá chứng khoán cơ sở dựa vào phản ứng của các NĐT trên thị trường thông qua những thông tin nhận được. Do đó, thông tin minh bạch là một điều kiện để NĐT có cơ sở rõ ràng và chính xác để thực hiện các quyết định đầu tư của mình. | Chuyên đề Quyền chọn chứng khoán GVHD Dương Kha sự biến động giá chứng khoán cơ sở mà sự biến động giá chứng khoán cơ sở dựa vào phản ứng của các NĐT trên thị trường thông qua những thông tin nhận được. Do đó thông tin minh bạch là một điều kiện để NĐT có cơ sở rõ ràng và chính xác để thực hiện các quyết định đầu tư của mình. Thiết lập các tiêu chuẩn đối với yêu cầu công bố thông tin bảo đảm tính minh bạch công bằng mở và đáng tin cậy của các thông tin được công bố nhằm gia tăng thêm niềm tin cho NĐT. Cũng cần có chế tài xử lý đối với những hành vi cố tình công bố thông tin sai lệch và thiếu trung thực nhằm trục lợi để bảo vệ lợi ích của NĐT. Hoàn thiện quy trình và trang bị hệ thống kỹ thuật giao dịch Hoạt động của TTCK nói chung và quyền chọn nói riêng phải đòi hỏi một số yêu cầu về kỹ thuật kỹ thuật định giá kỹ thuật chọn phương án đầu tư kỹ thuật đặt chuyển lệnh mua và lệnh bán kỹ thuật hạch toán và chuyển quyền sở hữu kỹ thuật lưu ký chứng khoán kỹ thuật lưu trữ lệnh . Tất cả các kỹ thuật này đòi hỏi phải có quy trình và hệ thống quản lý hiện đại . Chính vì vậy mà cần phải có hệ thống kỹ thuật hoàn thiện trước khi đưa vào áp dụng các giao dịch này. 73 Chuyên đề Quyền chọn chứng khoán GVHD Dương Kha Chương 3 Áp dụng giao dịch quyền chọn chứng khoán vào Việt Nam Thị trường chứng khoán Việt Nam Giai đoạn 2000 - 2005 Sự ra đời của TTCK Việt Nam được đánh dấu bằng việc đưa vào vận hành TTGDCK Chí Minh ngày 20 07 2000 và thực hiện phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 28 07 2000. Ở thời điểm lúc bấy giờ chỉ có 2 DN niêm yết 2 loại cổ phiếu REE và SAM với số vốn 270 tỷ đồng và một số ít trái phiếu Chính phủ được niêm yết giao dịch. Từ đó cho đến 2005 thị trường luôn ở trong trạng thái gà gật loại trừ cơn sốt vào năm 2001 chỉ số VN-Index cao nhất đạt điểm sau 6 tháng đầu năm nhưng chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng từ tháng 6 đến tháng 10 các cổ phiếu niêm yết đã mất giá tới 70 giá trị chỉ số VN-Index sụt từ 571 04 điểm vào ngày 25 4 2001 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.