TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng các phương pháp lập trình ajax trên autocad p4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng các phương pháp lập trình ajax trên autocad p4', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | MIRRTEXT Xác định cách thức khi lấy đối xứng đối với văn bản. Bằng 0 giữ nguyên chiều văn bản bằng 1 đổi chiều văn bản. TILEMODE Xác định kh ông gian hiện hành là không gian mô hình hay không gian in. Bằng 0 không gian in bằng 1 không gian mô hình. ZOOMFACTOR Xác định tỷ lệ phần trăm thu phóng bản vẽ khi lăn phím chuột giữa. TEXTFILL Điều khiển cách hiển thị văn bản TrueType. Bằng 0 chỉ vẽ đường biên văn bản bằng 1 vẽ cả đường biên và tô đầy văn bản. 3 Points Start Center End Start Center Angle Start Center Length Start End Angle Start End Direction Start End Radius Center start End Center start Angle Center start Length Continue . Tạo mới đối tượng hình học Mô hình đối tượng trong AutoCAD thực chất là sự mô tả lại hầu như tất các các đối tượng mà người dùng có thể tạo ra trong AutoCAD theo cách vẽ thông thường cho nên để lập trình tạo ra các đối tượng hình học bằng VBA thì người dùng cần phải thông thuộc cách tạo ra đối tượng đó bằng lệnh thông thường trực tiếp trong AutoCAD. Trong AutoCAD để hỗ trợ người dùng thao tác nhanh một đối tượng hình học có thể được tạo ra theo nhiều phương thức khác nhau chẳng hạn như khi tạo đường tròn trong AutoCAD người dùng có thể tạo theo 4 cách khác nhau Xác định tâm và bán kính Xác định 2 điểm tạo nên đường kính đư Xác định ba điểm ngoại tiếp đường tròn Xác định hai đường tang và bán kính. Hoặc để tạo một cung tròn trong AutoCAD người dùng có tới 11 phương thức để lựa chọn như hình bên. Tuy nhiên với VBA trong AutoCAD mỗi đối tượng chỉ có thể được tạo bằng một phương thức với một loại thông số nhất định ví dụ như đối với đường tròn người lập trình chỉ có thể tạo ra với các thông số là vị trí tâm và bán kính của đường tròn. Hầu hết các đối tượng hình học trong AutoCAD tuy khác nhau về hìh dáng nhưng cách tạo ra chúng bằng VBA lại tương tự nhau cho nên trong phần này chỉ giới thiệu cách thức tạo ra một số đối tượng hình học chính trong AutoCAD bao gồm 4- Đối tượng Point Đối tượng dạng đường cong Arc Circle Đối tượng văn bản Text

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.