TAILIEUCHUNG - Báo cáo nghiên cứu khoa học: "TỪ TUYÊN BỐ BANGKOK ĐẾN HIẾN CHƯƠNG ASEAN, MỘT CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ 40 NĂM"

Bài viết đề cập đến ba vấn đề: 1. Tuyên bố Bangkok 8- 8- 1967 mở ra thời kỳ hợp tác khu vực Đông Nam Á. Năm 1971 ASEAN thông qua tuyên bố ZOPFAN, tiến tới một Đông Nam Á hòa bình, tự do, trung lập. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN I tháng 2/1976 tại Bali (Indonesia) đã thông qua các văn kiện quan trọng như hiệp ước thân thiện và hợp tác, tuyên bố hòa hợp ASEAN, đặt nền tảng lý thuyết và cơ sở pháp lý củng cố hợp tác Đông Nam Á. 2. . | Science Technology Development Vol 10 - 2007 TỪ TUYÊN BỐ BANGKOK ĐẾN HIẾN CHƯƠNG ASEAN MỘT CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ 40 NĂM Nguyễn Văn Lịch Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG-HCM TÓM TĂT Bài viết đề cập đến ba vấn đề 1. Tuyên bố Bangkok 8- 8-1967 mở ra thời kỳ hợp tác khu vực Đông Nam Á. Năm 1971 ASEAN thông qua tuyên bố ZOPFAN tiến tới một Đông Nam Á hòa bình tự do trung lập. Hội nghị thượng đỉnh ASEANI tháng 2 1976 tại Bali Indonesia đã thông qua các văn kiện quan trọng như hiệp ước thân thiện và hợp tác tuyên bố hòa hợp ASEAN đặt nền tảng lý thuyết và cơ sở pháp lý củng cố hợp tác Đông Nam Á. 2. ASEAN sau chiến tranh lạnh mở rộng cả 10 nước. Chẳng những hợp tác nội khối tăng cường ASEAN còn đề xướng và đóng vai trò điều phối trong các cơ chế hợp tác ARF ASEM ASEAN 3 EAC. 3. Sang đầu thế kỷ XXI ASEAN đang tiếp tục tiến lên phía trước vượt qua mọi thử thách xây dựng cộng đồng ASEAN và Hiến chương ASEAN. 1. Tuyên bố Bangkok 8 - 8-1967 mở đầu tiến trình hợp tác ASEAN Sau chiến tranh thế giới II phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á bùng lên mạnh mẽ chỉ hơn một thập niên đã quét sạch các thế lực thực dân Mỹ Hà Lan Anh Pháp. Các nước Đông Nam Á giành lại độc lập chủ quyền. Tháng 4 năm 1955 tại Bangdung Indonesia diễn ra Hội nghị 29 nước Á - Phi thông qua Tuyên bố Bangdung 5 nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình đặt cơ sở cho Phong trào Không liên kết Non-aligned Movement - NAM . Tham gia hội nghị Bangdung có 8 29 đoàn từ Đông Nam Á. Sau khi giành độc lập chính phủ các nước Đông Nam Á sớm có ý thức và bước đi để thành lập những tổ chức hợp tác khu vực như Ủy hội sông Mêkông 1957 Hiệp hội Đông Nam Á ASA 1961 Maphilindo 1963 nhưng những thử nghiệm đầu tiên này đều thất bại do những mâu thuẫn bất đồng giữa các nước thành viên. Đến giữa thập niên 1960 tình hình quốc tế và khu vực Đông Nam Á có những điểm nổi bật chiến tranh lạnh căng thẳng Mỹ - Xô năm 1966 Trung Quốc phát động đại cách mạng văn hóa vô sản trong nước và thông qua những nhóm maoist vươn tay đến

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.