TAILIEUCHUNG - Báo cáo: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHỤC HỒI CÁCH ĐIỆN BỀ MẶT CỦA SILICON SỬ DỤNG TRONG CÁCH ĐIỆN CAO ÁP CHẾ TẠO BẰNG VẬT LIỆU COMPOSITE PHỦ SILICONE SAU KHI CHỊU TÁC ĐỘNG PHÁ HUỶ BỀ MẶT (PHÓNG ĐIỆN/PLASMA)

Cách điện bằng sứ và thủy tinh là những cách điện được sử dụng phổ biến từ trước đến nay trong Hệ thống điện của Việt Nam. Trên thực tế, khi sử dụng loại cách điện này thường hay gặp phải một số vấn đề như: trọng lượng quá nặng, thường xuyên phải bảo dưỡng, tuổi thọ rất thấp khi hoạt động trong môi trường ô nhiễm. Bên cạnh những ưu điểm như độ bền cơ lý cao, dễ dàng thay đổi chiều dài chuỗi đối với cách điện đường dây, không bị lão hóa dưới tác động của thời tiết thì cách điện ngoài trời. | BỘ CÔNG THƯƠNG TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM VIỆN NĂNG LƯỢNG Báo cáo tổng kết Đề tài cấp bộ Mã số I-146 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHỤC HÒI CÁCH ĐIỆN BỀ MẶT CỦA SILICON SỬ DỤNG TRONG cáCh điện cao áp chế Tạo BẰNG VẬT LIệU composite phủ SILICONE SAU khi chịu tác động phá HUỶ BỀ MẶT PHÓnG Đ I ỆN pLaSMA Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thanh Hải 7182 17 3 2009 Hà nội - 10 2008 BỘ CÔNG THƯƠNG TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM VIỆN NĂNG LƯỢNG MÃ SỐ 1-144 ĐÊ TÒI NCKH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHỤC HỒI CÁCH ĐIỆN BÊ MẶT CỦA SILICONE sửDỤNG TRONG CÁCH ĐIỆN CAO ÁP CHÊ TẠO BẰNG VẬT LIỆU COMPOSITE PHU SILICONE SAU KHI CHỊU CÁC TÁC ĐỘNG PHÁ HỦY BÊ MẶT PHÓNG ĐIỆN PLASMA Chủ nhiệm đề tài ThS. Vũ Thanh Hải Tham gia Các nghiên cứu viên Phòng nghiên cứu KTĐ Cao áp Vật liệu cách điện Hà Nội - 2008 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 3 CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÁCH ĐIỆN COMPOSITE 6 . Giới thiệu chung 8 . Vỏ polymer và lớp phủ cao su silicone của cách điện composite 31 . Các phương pháp kiểm tra cách điện composit 35 . Kết quả kiểm tra cách điện composit 38 . Xếp hạng vật liệu đối với cách điện ngoài trời 42 . Hiệu ứng phân cực điện áp khi vận hành 45 . Các đặc tính nhiễm bẩn lên cách điện polime 46 CHƯƠNG II ĐẶC TÍNH KHÔNG DÍNH NƯỚC CỦA CAO 48 SU SILICONE 2. 1. Những đặc tính của cao su silicone- polydimethylsiloxane 49 2. 2. Cách điện cao áp ngoài trời với thành phần cao su silicone 51 CHƯƠNG III NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHỤC HỒI ĐẶC 56 TÍNH KHÔNG DÍNH NƯỚC CỦA CAO SU SILICONE SAU KHI CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA VẦNG QUANG PLASMA . Vật liệu 56 . Các điều kiện thử nghiệm trong quá trình chịu tác động của các phóng điện . Các phương tiện thiết bị sử dụng để đo đạc xác định các đặc tính 58 của vật thử nghiệm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.