TAILIEUCHUNG - Những ứng dụng của đồng vị phóng xạ và công nghệ bức xạ

Đề xuất của tiến sĩ Albert Einstein về sự tương đương năng lượng – khối lượng và các khám phá về năng lượng nguyên tử tạo con đường cho các ứng dụng không giới hạn của phóng xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành công nghiệp, y tế, nông nghiệp và nghiên cứu hướng tới hòa bình và tiến bộ của nhân loại. | Những ứng dụng của đồng vị phóng xạ và công nghệ bức xạ Đề xuất của tiến sĩ Albert Einstein về sự tương đương năng lượng -khối lượng và các khám phá về năng lượng nguyên tử tạo con đường cho các ứng dụng không giới hạn của phóng xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành công nghiệp y tế nông nghiệp và nghiên cứu hướng tới hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Các ứng dụng của các đồng vị phóng xạ và các kỹ thuật bức xạ đóng một vai trò to lớn trong các quốc gia phát triển. 1. GIỚI THIỆU Các hiệu ứng quang điện liên quan đến các hạt có trong hiện tượng phóng xạ - photon và electron. Những nghiên cứu về dao động Brownian đã cung cấp phương tiện đầu tiên để đo kích thước của nguyên tử và thiết lập các cơ sở cho phép xoá tan những nghi ngờ về sự tồn tại của nguyên tử. Thông qua các nghiên cứu của mình về lý thuyết tương đối đặc biệt tiến sĩ Einstein đã đưa ra các khái niệm về tương đương khối lượng - năng lượng trong hình thức của một phương trình đẹp đẽ m E c2 hoặc E mc2. Phương trình này tạo ra cơ sở để giải phóng lượng lớn năng lượng được lưu giữ trong các nguyên tử thông qua quá trình phân hạch hạt nhân. Việc khởi công xây dựng các lò phản ứng hạt nhân trong năm 1942 của Enrico Fermi tạo ra con đường cho việc sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình bằng cách sử dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ. Một thập kỷ trước phát kiến của Einstein thế giới đã chứng kiến việc phá hiện tia X của giáo sư Roentgen khám phá sự phóng xạ tự nhiên của giáo sư Henry Becquerrel và khám phá về các electron của giáo sư . Thomson. Ba phát kiến này đã được công nhận là những sự kiện khởi nguồn đến vật lý hiện đại. Những hiện tượng phóng xạ tự nhiên đặc biệt là với các khám phá về chế tạo hạt nhân phóng xạ nhân tạo đã cung cấp một công cụ mạnh cho việc sử dụng các nguyên tử và phóng xạ với một loạt các ứng dụng hòa bình đưa đến sự tiến bộ của nhân loại. Sơ lược các ứng dụng cơ bản trong các ngành công nghiệp y tế nông nghiệp và nghiên cứu sẽ được trình bày trong bài này. 2. NHỮNG NGUYÊN

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.