TAILIEUCHUNG - ĐỀ ÔN TÂP MÔN : VẬT LÝ – MÃ ĐỀ 002

Tham khảo tài liệu 'đề ôn tâp môn : vật lý – mã đề 002', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRƯỜNG THPT ĐẠ TẺH TỔ VẬT LÝ ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ - MÃ ĐỀ 002 Thời gian 60 phút không kể phát đề Câu 1 Chọn câu trả lời đúng Điều kiện để hai sóng cơ học giao thoa nhau là hai sóng đó phải a. cùng biên độ và cùng pha. b. cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian. c. cùng pha và khác nhau về tần số. d. cùng biên độ và có độ lệch pha không đổi theo thời gian. Câu 2 Chọn câu trả lời đúng Sóng âm là sóng cơ học có tần số trong khoảng 16Hz đến 20000Hz. 16Hz đến 20MHz. c. từ 16Hz đến 2000Hz. 16Hz đến 2 MHz. Câu 3 Chọn câu trả lời đúng Một sóng truyền trên mặt biển có bước sóng 4 m. khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau là 5m 5m Câu 4 Chọn câu trả lời đúng Tăng khối lượng vật dao động của con lắc lò xo lên hai lần thì chu kì dao động 2 lần. 5 2 lần. V2 lần. 2 lần. Câu 5 Chọn câu trả lời đúng Một vật dao động điều hoà có biên độ 5cm và chu kì 0 5s. quãng đường vật đi được trong thời gian 10s là b. 0 5m c. 0 1m d. 0 2m Câu 6 Chọn câu SAI Hợp lực tác dụng gây ra dao động điều hoà của một vật thiên điều hoà theo thời gian. luôn hướng về vị trí cân bằng. độ lớn không đổi theo thời gian. độ lớn cực đại khi vật ở vị trí biên. Câu 7 Chọn câu trả lời đúng Một vật dao động điều hoà có phương trình x 5sin 2rct rc 2 cm. Tại thời điểm ban đầu vật ở a. vị trí cân bằng chuyển động ngược chiều dương của trục toạ độ. b. vị trí có li độ x -A. c. vị trí cân bằng chuyển động theo cùng chiều dương của trục toạ độ. d. vị trí có li độ x A. Câu 8 Chọn câu trả lời đúng Dao động tổng hợp đạt cực đại khi hai dao động thành phần a. cùng phương cùng tần số và cùng pha. b. cùng phương cùng tần số và có độ lệch pha không đổi. c. cùng phương cùng tần số và vuông pha. d. vuông phương cùng tần số và có độ lệch pha không đổi. Câu 9 Chọn câu trả lời đúng Cơ năng dao động điều hoà của con lắc lò xo được tính theo công thức a. W 2K A2 KA2 2 c. W

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.