TAILIEUCHUNG - Báo cáo thực tập hoàn thiện công tác cung ứng nguyên vật liệu cho xí nghiệp sản xuất – 1

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo thực tập hoàn thiện công tác cung ứng nguyên vật liệu cho xí nghiệp sản xuất – 1', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Báo cáo thực tập quản lý và cung ứng NVL LỜ I MỞ ĐẦU. Để bất cứ một hoạt động tập thể nào được tiến hành và đạt kết quả mong muốn cần phải có sự điều hành quản lý. Lênin đã từng nói để độc tấu vĩ cầm người chơi chỉ cần điều chỉnh chính mình nhưng trong một dàn nhạc thì phải có nhạc trưởng. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng vậy để đem lại lợi nhuận và tăng trưởng về quy mô cho doanh nghiệp rất cần sự lãnh đạo quản lý chặt chẽ khoa học. Đó là trong doanh nghiệp nói chung nhưng để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả cũng còn đòi hỏi ở mỗi bộ phận đều phải có kế hoạch hoạt động riêng cố nhiên không xa rời mục tiêu của doanh nghiệp. Cung ứng và quản lý vật tư là một bộ phận như vậy công tác này góp một phần rất quan trọng vào quá trình hoạt động của doanh nghiệp và có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh. Nguyên vật liệu là một trong những yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm trong cơ cấu giá thành sản phẩm chi phí về nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn 50 -60 . Chất lượng của nguyên vật liệu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm đến việc quản lý và sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu. Mà quản lý và sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu NVL là một trong những biện pháp quan trọng góp phần hạ giá thành tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Quản lý và sử dụng tốt NVL là một trong những chính sách của Đảng và Nhà Nước. Hơn nữa trong bất kỳ doanh nghiệp nào việc quản lý và sử dụng hợp lý NVL đều rất cần thiết và mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp. Trong công cuộc phát triển ngày nay Xí nghiệp X55 cũng rất chú trọng đến công tác quản lý và cung ứng NVL nhằm hạ giá thành tăng khả năng cạnh tranh nâng cao uy tín của Xí nghiệp trên thị trường. Xí nghiệp đã có những biện pháp góp phần vào việc nâng cao hiệu quả quản lý và cung ứng NVL song do những nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan nên công tác trên còn gặp nhiều trở ngại . NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH 1 CÔNG NGHIỆP 42A Báo cáo thực tập quản lý và cung ứng NVL Qua thời gian tìm hiểu thực tế tại Xí

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.