TAILIEUCHUNG - Hắt hơi

Có những hiện tượng xảy ra hàng ngày, quá quen thuộc đến mức chúng ta chẳng bao giờ để ý đến nó, coi thường nó, mà thực ra nó cũng khá quan trọng. Trong số này, có. hắt hơi. Và quanh cái hắt hơi thật lắm chuyện ly kỳ. Hắt hơi, nhảy mũi – hiện tượng tâm linh? Đang làm một việc gì đó, đột nhiên ta thấy ngưa ngứa, tưng tức trong họng, trong mũi rồi không kiềm chế được nữa, một luồng hơi mạnh bật ra kèm theo một âm thanh đặc trưng: hắt-xì. hơi. Đó là hiện tượng. | Hăt hơi Có những hiện tượng xảy ra hàng ngày quá quen thuộc đến mức chúng ta chẳng bao giờ để ý đến nó coi thường nó mà thực ra nó cũng khá quan trọng. Trong số này có. hắt hơi. Và quanh cái hắt hơi thật lắm chuyện ly kỳ. Hắt hơi nhảy mũi - hiện tượng tâm linh Đang làm một việc gì đó đột nhiên ta thấy ngưa ngứa tưng tức trong họng trong mũi rồi không kiềm chế được nữa một luồng hơi mạnh bật ra kèm theo một âm thanh đặc trưng hắt-xì. hơi. Đó là hiện tượng người miền Bắc gọi là hắt hơi còn miền Nam gọi một cách nôm na nhưng hình tượng hơn nhảy mũi . Điều đầu tiên xin khẳng định rằng trăm người như một khi hắt hơi đều nghĩ Có ai nhắc đến mình đây . Người ta coi hắt hơi như một hiện tượng tâm linh thể hiện ngoài ý muốn đáp ứng lại sự chợt nhớ chợt nghĩ của người nào đó đối với mình. Và ngược lại mình nhớ đến ai đó hoặc cùng bạn bè nhắc đến người thứ ba thì chính vào thời điểm ấy người này sẽ hắt hơi. Không chỉ người Việt mà hầu hết các dân tộc châu Á như Trung Quốc Ản Độ Nhật Bản Triều Tiên Thái Lan. đều tin như vậy. Không giải thích được vì sao hắt hơi người xưa phó mặc việc này cho Thần linh. Thần thoại Hy Lạp kể Năm 400 trước công nguyên tướng Xenophon ra sức động viên các chiến binh cùng ông liều mình chống lại những người Ba Tư. Ông đã nói hàng giờ nhưng chưa thuyết phục được họ. Bỗng một chiến binh hắt hơi mấy tiếng liền. Ai nấy đều cho rằng tiếng hắt hơi ấy là lời của Thần linh ký thác tất cả nhất loạt quỳ xuống tuân lệnh ông. Không thiếu những chuyện tương tự trong điển tích của phương Tây cho rằng sự hắt hơi của mình không do mình mà do một đấng cao siêu điều khiển. Tính quốc tế của hắt hơi Tiếng Việt phiên âm hắt hơi thành hắt xì hơi . Các tiếng khác đều na ná thế. Người Anh Mỹ là Achoo hoặc Atchoo . Người Pháp Atchoum người A rập - Atsaa người Tây Ban Nha - Atchis người Đan Mạch - Atjuu người Thổ Nhĩ Kỳ - Hupshuu người Na Uy - Atsjo . Cái danh sách này kéo dài không dứt. Có những hiện tượng xảy ra hàng ngày quá quen thuộc đến mức chúng ta chẳng bao giờ để ý

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.