TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng các phương pháp lập trình ajax trên autocad p2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng các phương pháp lập trình ajax trên autocad p2', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Ví dụ sau minh hoạ cách thức sử dụng phương thức ZoomScaled bằng cách phóng màn hình bản vẽ lên 2 lần so với màn hình bản vẽ hiện tại Sub VD_ZoomScaled Dim ti_le As Double Dim kieu_phong_dai As Integer ti_le 2 kieu_phong_dai acZoomScaledRelative Thực hiện phương thức ZoomScaled ZoomScaled ti_le kieu_phong_dai End Sub . Nhập dữ liệu người dùng từ dòng lệnh của AutoCAD Trong một chương trình giao diện để người sử dụng thao tác với chương trình là một bộ phận rất quan trọng và không thể thiếu. Thông qua giao diện người sử dụng có thể nhập dữ liệu và điều khiển chương trình hoạt động còn chương trình cũng thông qua giao diện sẽ hướng dẫn cho người dùng cách thao tác và trình bày kết quả thực hiện của nó cho người dùng. Có nhiều cách để thiết kế giao diện nhập dữ liệu cho chương trình như sử dụng các hộp thoại chuẩn như InputBox hoặc MsgBox hay thông qua hệ thống các hộp thoại người dùng UserForm . Khi lập trình VBA trong AutoCAD bởi chương trình sẽ hoạt động dựa trên nền là AutoCAD cho nên việc thiết kế một giao diện cho phép người dùng tương tác với chương trình ngay trong giao diện của AutoCAD là một nhu cầu cần thiết. Hơn nữa điều này được AutoCAD và VBA hỗ trợ thông qua đối tượng Utility là một thuộc tính của đối tượng Document . Với những phương thức của đối tượng Utility người lập trình có cho phép người sử dụng thao tác với chương trình VBA thông qua dòng lệnh của AutoCAD cũng như màn hình đồ họa của AutoCAD. Các phương thức này sẽ hiển thị một dòng nhắc trên dòng lệnh của AutoCAD và yêu cầu người sử dụng nhập vào nhiều kiểu dữ liệu khác nhau tuỳ thuộc vào từng loại phương thức từ bàn phím hoặc chọn trên màn hình đồ họa của AutoCAD. Các phương thức để người dùng nhập dữ liệu vào từ bàn phím hay bằng chuột thường có dạng GetXXX tuỳ thuộc vào loại dữ liệu mà người lập trình cần lấy. Dưới đây là một số phương thức thường được sử dụng Prompt Phương thức này chỉ đơn giản là gửi một đoạn văn bản đến dòng lệnh của AutoCAD và thường được sử dụng để thông báo cho .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.