TAILIEUCHUNG - Tiếp Xúc với Các Dung Môi Hữu Cơ trong Không Khí trên Sức Khỏe - Phần 1

Không khí trong nhà Cuộc nghiên cứu Total Exposure Assessment Methodology (TEAM) năm 1985 của Cơ quan Bảo vệ Môi Sinh Hoa Kỳ (US Environmental Protection Agency=EPA) đã thay đổi cách đánh giá về phẩm chất của không khí mà chúng ta hít thở trong nhà. Bản nghiên cứu này cho thấy sự tiếp xúc quan trọng nhất của mỗi cá nhân với những chất hữu cơ dễ bay hơi (volatile organic compounds=VOCs) không phải do ở không khí bên ngoài trời như chúng ta thường nghĩ mà chính là do không khí trong nhà ! EPA đã theo. | Tiếp Xúc với Các Dung Môi Hữu Cơ trong Không Khí trên Sức Khỏe Phần 1 Không khí trong nhà Cuộc nghiên cứu Total Exposure Assessment Methodology TEAM năm 1985 của Cơ quan Bảo vệ Môi Sinh Hoa Kỳ US Environmental Protection Agency EPA đã thay đổi cách đánh giá về phẩm chất của không khí mà chúng ta hít thở trong nhà. Bản nghiên cứu này cho thấy sự tiếp xúc quan trọng nhất của mỗi cá nhân với những chất hữu cơ dễ bay hơi volatile organic compounds VOCs không phải do ở không khí bên ngoài trời như chúng ta thường nghĩ mà chính là do không khí trong nhà EPA đã theo dõi sự hiện diện của 20 loại VOCs thường là những dung môi hữu cơ trong không khí bên trong nhà ngoài trời không khí hít thở và không khí bao quanh từng cá nhân nơi 780 người. Không khí bao quanh từng cá nhân được ghi nhận bằng cách đặt những hệ thống thu hút mẫu trên quần áo của người đó không khí này cho thấy có sự tiếp xúc rất cao với 11 loại VOCs Xem bảng nồng độ hóa hất trong không khí này cao hơn rất nhiều so với không khí ngoài trời. Bản phúc trình số 0589 của EPA công bố tại Hội nghị của Air pollution Control Association San Francisco-1985 Bảng 1 Các hợp chất hữu cơ bay hơi thường gặp trong mẫu hơi thở Chloroform l 1 1 -Trichloroethane Benzene Carbon tetrachloride Trichloroethylene Tetrachloroethylene Styrene m p-Dichlorobenzene Ethylbenzene o-Xylene m p-Xylene Những hợp chất thường gặp nhất là paradichlorobenzene chất tẩy mùi styrene nhựa plastic bọt cao-su foam rubber chất độn bảo vệ nhiệt độ insulation tetrachloro ethylene dùng trong tẩy-giặt khô dry cleaning vinylidene chloride nhựa plastic xylene sơn benzene và ethlbenzene trong xăng-dầu. Các nồng độ này cao hơn trong khí hít thở của những người hút thuốc so với người không hút điều này phù hợp với các nghiên cứu cho rằng hút thuốc gây sự tồn đọng các hóa chất hít vào trong tế bào phổi. Các ghi nhận khác cho thấy nồng độ benzene xylene và tetracholoethylene trong mẫu thử cá nhân tăng cao hơn mỗi khi người này ghé trạm xăng hay đến tiệm giặt dry .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.