TAILIEUCHUNG - Luận văn Hạch toán tiền lương tại công ty viễn thông Hà Nội - Phạm Thị Hà – 1

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn hạch toán tiền lương tại công ty viễn thông hà nội - phạm thị hà – 1', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trường Đại hoc KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B LỜI MỞ ĐẦU Qua nghiên cứu chúng ta đã nhận thấy trong quản lý kinh tế quản lý con người là vấn đề cốt lõi nhất cũng đồng thời là vấn đề tinh tế phức tạp nhất. Khai thác được những tiềm năng của nguồn lực con người chính là chìa khoá để mỗi doanh nghiệp đạt được thành công trong sản xuất kinh doanh. Vì vậy việc phân chia và kết hợp các lợi ích phải được xem xét cân nhắc kỹ lưỡng. Các lợi ích đó bao gồm lợi ích cá nhân người lao động lợi ích của ông chủ hay của doanh nghiệp và lợi ích xã hội. Lợi ích vật chất của cá nhân người lao động được thể hiện ở thu nhập của người đó. Thu nhập và tiền lương đối với người lao động là hai phạm trù kinh tế khác nhau. Tiền lương dùng để chỉ số tiền nhà nước trả cho người lao động trong khu vực nhà nước thông qua các thang bảng lương và phụ cấp. Thu nhập bao gồm ngoài khoản tiền lương còn tiền thưởng tiền chia lợi nhuận và các khoản khác mà các doanh nghiệp phân phối cho người lao động theo sản lượng hay chất lượng lao động. Trong đó tiền lương là phần thu nhập chính chiếm tỷ trọng lớn nó có tác dụng lớn đến việc phát triển kinh tế ổn định và cải thiện đời sống của người lao động. Vì vậy đối với mọi doanh nghiệp vấn đề tiền lương trong những năm tới có vị trí quan trọng đặc biệt. Để tạo ra động lực to lớn giải phóng được sức sản xuất trước hết cần có quỹ tiền lương đủ lớn để chi trả cho người lao động. Tuy nhiên việc quản lý phân phối quỹ tiền lương đó theo cách thức nào sao cho công bằng hợp lý đúng luật pháp kích thích tinh thần hăng say làm việc và khả năng sáng tạo của mọi người lao động phát huy tác dụng đòn bẩy kinh tế của tiền lương trong sản xuất đồng thời đảm bảo sản xuất kinh doanh có lãi lại là một vấn đề không đơn giản đối với các doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm được một phương thức quản lý hạch toán tiền lương phù hợp tuân thủ quy định của Nhà nước về chính sách đãi ngộ nhưng cũng phải có những ứng dụng sáng tạo căn cứ vào thực tế sản xuất kinh doanh tại .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.