TAILIEUCHUNG - Luận văn chiến lược phát triển dành cho công ty dệt may - Nguyễn thị Huyền Dương – 3

Tổ chức lao động khoa học: Trong bât kỳ hoạt động nào để nâng cao hiệu quả của nó cũng cần phải quan tâm tới công tác sắp xếp, bố trí cả về con người, cả về môi trường làm việc để sao cho con người có một điều kiện làm việc hợp lý nhất có như vậy mới nâng cao được năng xuất lao động. Đó chính là các nội dung của công tác tổ chức lao động khoa học. - Thuyên chuyển và đề bạt lao động. - Kích thích vật chất và tinh thần đối với người. | Nguyễn Thị Huyền Dương Báo Cáo Tổng Hợp - Tổ chức lao động khoa học Trong bât kỳ hoạt động nào để nâng cao hiệu quả của nó cũng cần phải quan tâm tới công tác sắp xếp bố trí cả về con người cả về môi trường làm việc để sao cho con người có một điều kiện làm việc hợp lý nhất có như vậy mới nâng cao được năng xuất lao động. Đó chính là các nội dung của công tác tổ chức lao động khoa học. - Thuyên chuyển và đề bạt lao động. - Kích thích vật chất và tinh thần đối với người lao động Muốn cho người lao động tập chung toàn tâm toàn ý với công việc vì doanh nghiệp thì các nhà quản trị phải nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của người lao động để đáp ứng nhu cầu của họ. 3. Vai trò ý nghĩa của quản trị nhân lực trong doanh nghiệp Quản trị nhân sự giữ vai trò đặc biệt quan trọng và ngày càng được các nhà quản trị quan tâm nghiên cứu và phân tích xem đây là một chức năng cốt lõi và quan trọng nhất của quá trình quản trị. Việc nghiên cứu quản trị nhân sự là hết sức cần thiết bởi Nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước do đó đặc trưng nổi bật là tính cạnh tranh. Các tổ chức quản trị nói chung va tổ chức kinh doanh nói riêng buộc phải cải thiện tổ chức trong đó yếu tố con người là quyết định. Việc tìm đúng người phù hợp để giao đúng việc hay đúng cương vị đang là vấn đề đáng quan tâm đối với mọi hình thức tổ chức hiện nay. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện đại cùng với sự phát triển của nền kinh tế mở buộc các nhà quản trị phải biết cách thích ứng do đó việc tuyển chọn sắp xếp đào tạo điều động nhân sự trong bộ máy tổ chức như thế nào nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất đang được mọi giới quan tâm. Nghiên cứu quản trị nhân sự giúp cho các nhà quản trị học được cách giao dịch với người khác biết cách đặt câu hỏi biết cách lắng nghe biết tìm ra ngôn ngữ chung với nhân viên biết cách đánh giá nhân vien mốt cách tốt nhất biết cách lôi kéo nhân viên say mê với công việc và tránh đưowcs QTKD10-HÀ NỘI 73 Trường CĐ KTKT Công Nghiệp I Nguyễn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.