TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI HỌC NĂM 2011

Tham khảo tài liệu 'đề thi trắc nghiệm vật lý đại học năm 2011', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI HỌC NĂM 2011 THỜI GIAN 90 PHÚT - 50 CÂU 1. Trong dao động điều hoà của một vật luôn có một tỷ số không đổi gữa li độ của dao động và của đại lượng nào sau đây A. Vận tốc B. khối lượng C. Chu kì D. gia tốc 2. Một tia sáng hợp với mặt phẳng ngang một góc 320 gặp một gương phẳng cho tia phản xạ có phương thẳng đứng chiều hướng xuống dưới tia phản xạ này hợp với mặt gương một góc A. 290 B. 320 C. 360 D. 610 3. một vật dđ đh trên quỹ đạo 8cm với tần số 2hz. Tính thời gian ngắn nhất vật đi từ x 2cm đến x -2cm. A. 0 038s B. 0 17s C. 0 25s D. 0 33s 4. Một nguồn sáng điểm S ở trên trục chính của một gương cầu lõm có tiêu cự f 10cm và cách đỉnh 8cm bán kính đường rìa của gương là 6cm một màn ảnh vuông góc với trục chính và cách gương 80cm trên màn hình có một vệt sáng tròn có đường kính là A. 12cm B. 18cm C. 36cm D. 48cm 5. Vạch đầu tiên có bước sóng dài nhất của dãy laiman có bước sóng 0 1223pm và năng lượng iôn hoá nguyên tử Hyđrô ở trạng thái cơ bản là 13 6 eV. Bước sóng của vạch cuối cùng của dãy Balme là A. 0 368pm B. 0 361pm C. 0 297pm D. 0 2964pm 6. Hạt nhân C được phân tích thành ba hạt nhân X giống nhau. Vậy mỗi hạt X có A. 4proton và 2nơtron B. 2proton và 2nơtron C. 2proton và 1nơtron D. 3proton và 1 nơtron 7. Một lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang độ cứng 40N m gắn vật có khối lượng 100g. Lúc đầu nén lò xo có độ dài 8cm rồi thả nhẹ. Khi dao động của lò xo giãn dài nhất thì chiều dài là 16cm. Tìm biên độ và tần số góc của dao động. A. 4cm 20rad s B. 4cm 10rad s C. 8cm 20rad s D. 8cm 10rad s 8. Khi tia sáng đi từ môi trường chiết quang kém hơn sang môi trường chiết quang hơn thì A. luôn có tia khúc xạ B. Xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần nếu góc tới lớn hơn góc giới hạn giữa hai môi trường C. Tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến hơn tia tới D. Tất cả đều sai 9. Trong thời gian t một con lắc đơn thực hiện được 30 dao động. Nếu tăng chiều dài con lắc thêm 36cm thì trong khoảng thời gian nói trên nó thực hiện được 25 dao động. Tìm chiều dài .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.