TAILIEUCHUNG - The Coming of Materials Science P10

Công nghệ cơ khí hay kỹ thuật cơ khí là ngành ứng dụng các nguyên lý vật lý để tạo ra các loại máy móc và thiết bị hoặc các vật dụng hữu ích. Cơ khí áp dụng các nguyên lý nhiệt động lực học, định luật bảo toàn khối lượng và năng lượng để phân tích các hệ vật lý tĩnh và động, phục vụ cho công tác thiết kế trong các lĩnh vực như ô tô, máy bay và các phương tiện giao thông khác, các hệ thống gia nhiệt và làm lạnh, đồ dùng gia đình, máy. | Chapter 9 Craft Turned into Science . Metals and Alloys for Engineering Old and New 343 Solidification and Casting Fusion Welding 343 348 Steels 348 Superalloys 352 Intermetallic Compounds 355 High-purity Metals 357 . Plastic Forming and Fracture of Metals and Alloys and of Composites 358 . The Evolution of Advanced Ceramics 362 Porcelain The Birth of High-Tech Ceramics Lamps 362 364 . Sintering and Powder Compaction 367 Pore-free Sintering 372 . Strong Structural Ceramics 375 Silicon Nitride 377 Other Ceramic Developments 379 . Glass-Ceramics 380 References .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.