TAILIEUCHUNG - Bộ chế hòa khí hai trọng

Tài liệu tham khảo chuyên đề hệ thống nhiên liệu xe ô tô về Bộ chế hòa khí hai trọng | 8 10 11 1. Zích lơ chính 5. Zích lơ không khí chạy không tải 9. Van xăng ra van bi 13. Van xăng vào 17. Vít không tải 2. Phao 6. Zích lơ không khí của hê thống phun chính 10. Cần van làm đậm 14. Van làm đậm 18. Lỗ dưới 3. Van kim 7. Lỗ phun bơm tăng tốc 11. Cán piston bơm tăng tốc 15. Zích lơ làm đậm 19. Lỗ trên 4. Lưới lọc 8. Bướm gió 12. Piston bơm tăng tốc 16. Bướm ga Cấu tạo BCHK K-88A. BCKH hai họng Toyota . Hệ thống 8 không tải 7 9 10 6 5 4 11 12 2 3

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.