TAILIEUCHUNG - ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHO CÁC BẾN CẢNG CONTAINER Ở VIỆT NAM

Bài báo trình bày những đặc điểm nổi bật của bến cảng container, bao gồm các khu chức năng, các trang thiết bị, công nghệ quản lý và khai thác hiện đại. Với các đặc điểm đó đòi hỏi lao động của cảng ở các vị trí công việc khác nhau phải có chuyên môn, nghiệp vụ vững chắc mới có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác cảng. Bài cáo cũng trình bày một số hạn chế nổi bật của đội ngũ lao động đang. | ĐÀO TẠO NHÂN Lực CHO CÁC BẾN CẢNG CONTAINER Ở VIỆT NAM TS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Bộ môn Kinh tế Vận tải - Du lịch Khoa Vận tải - Kinh tế Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt Bài báo trình bày những đặc điểm nổi bật của bến cảng container bao gồm các khu chức năng các trang thiết bị công nghệ quản lý và khai thác hiện đại. Với các đặc điểm đó đòi hỏi lao động của cảng ở các vị trí công việc khác nhau phải có chuyên môn nghiệp vụ vững chắc mới có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác cảng. Bài cáo cũng trình bày một số hạn chế nổi bật của đội ngũ lao động đang làm việc tại các bến cảng container của Việt Nam. Điều này cho thấy họ cần được đào tạo để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng các yêu cầu của nhân lực cảng container nói chung. Summary This acticle presents highlight features of container terminals including function areas modern facilities management and operation technologies. Port labours working at different positions thetefore are required to have sufficient professional and competence to perform their duties well so as to greatly contribute to increase the effectiveness of management and operation in their container terminals. This article also shows some strong weaknessess of workforce working at Vietnam container terminal. Hence it is necessary for them to be trained to improve their specialist knowledge in order to meet the demand of workforce in container terminal in general. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Cảng biển nói chung và cảng container nói riêng đóng vai trò là mắt xích quan trọng trong dây chuyền vận tải biển phục vụ lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu. Hiệu quả khai thác và chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng của cảng phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của đội ngũ nhân lực cảng. Trong điều kiện của Việt Nam đội ngũ nhân lực đang làm việc tại các bến cảng container còn nhiều hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu phục vụ tàu và hàng container. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực cạnh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    3    0    10-08-2020
25    5    0    10-08-2020
11    4    0    10-08-2020
13    4    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN