TAILIEUCHUNG - Đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 16

Tham khảo tài liệu đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 16 , công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Câu 1( 3 điểm) Tác dụng của hàm băm trong việc tạo một từ điển cài đặt bởi bảng băm, các tiêu chuẩn để lựa chọn một hàm băm. Trình bày các phương pháp băm gấp, băm cắt bỏ, băm lấy phần dư. Cho ví dụ minh họa. Câu 2( 5 điểm ) Cho một cây nhị phân tìm kiếm có các khóa là các số nguyên như hình vẽ. Anh (chị) hãy: 1) Tạo cây 2) Viết dạng cài đặt cây trên bằng con trỏ. Root là con trỏ trỏ tới gốc của cây 3) Tìm đỉnh có khóa x trên cây 4) Nêu phương pháp để loại bỏ một đỉnh x = 39 trên cây, sao cho cây sau khi loại bỏ đỉnh đó vẫn là cây nhị phân tìm kiếm 5) Hủy cây Hết . Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi vào đề thi CB coi thi không giải thích gì thêm và nộp lại đề thi cho phòng chức năng theo quy chế của bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0