TAILIEUCHUNG - PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP

Ngày nay, hầu hết các nước trên thế giới đều thừa nhận cạnh tranh và coi cạnh tranh không những là môi trường và động lực của sự phát triển mà còn là yếu tố quan trọng làm lành mạnh hoá các quan hệ xã hội. Cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải sản xuất và cung cấp những sản phẩm mà thị trường cần để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và phong phú của người tiêu dùng. Trong quá trình cạnh tranh doanh nghiệp cần khẳng định được vị trí và uy tín của mình. | PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG Lực CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP ThS. NGÔ THANH HOA Bộ môn Quản trị Kinh doanh Khoa Vận tải - Kinh tế Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt Ngày nay hầu hết các nước trên thế giới đều thừa nhận cạnh tranh và coi cạnh tranh không những là môi trường và động lực của sự phát triển mà còn là yếu tố quan trọng làm lành mạnh hoá các quan hệ xã hội. Cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải sản xuất và cung cấp những sản phẩm mà thị trường cần để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và phong phú của người tiêu dùng. Trong quá trình cạnh tranh doanh nghiệp cần khẳng định được vị trí và uy tín của mình trên thương trường. Bài báo xem xét một số yếu tố cơ bản cấu thành nên năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cụ thể là trình độ tổ chức quản lý của doanh nghiệp nguồn lực của doanh nghiệp bao gồm nguồn nhân lực nguồn vốn và trình độ khoa học công nghệ năng lực cạnh tranh của sản phẩm thị phần của doanh nghiệp năng suất sản xuất kinh doanh thương hiệu của doanh nghiệp. Summary Nowadays almost all countries all over the world admit the competitiveness and consider it as not only an environment and motivation of the development but also an important factor making healthy for social relationships. The competitiveness forces enterprises to produce and supply the products required by the market in order to meet the demands of consumers more and more diversified. In competing the enterprises shall affirm their position and prestige on the market. The article mentions about the number of fundamental factors which constitute the competitiveness of the enterprises particularly the level of organization management of the enterprises resources of the enterprises including human resources capital resources and level of technological sciences competitive capacity of the products market shares of the enterprises productivity of production business and trademark of the enterprises. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong môi trường cạnh tranh sức mạnh của các tổ chức kinh tế .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
41    5    0    13-08-2020
5    6    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN