TAILIEUCHUNG - DÙNG THUỐC CHẸN BÊTA, LỢI TIỂU TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẠCH THUỐC CHẸN BÊTA

Hiện tượng chẹn bêta có nghĩa là chặn, ức chế hoạt động của các thụ thể bêta adrenergic. Chúng nằm trong màng tế bào, ví dụ tế bào sợi cơ tim; chúng đối diện với các đầu mút (tận cùng) cuối các dây thần kinh giao cảm là nơi phóng ra các hạt noradrenalin. Các hạt này được các thụ thể bêta adrenergic đón nhận và tạo nên hiệu quả kích thích giao cảm. Nay các hạt của thuốc chẹn bêta có cấu trúc (kể cả đầu ghép) tương tự với các hạt noradrenalin kia nên đã “trá hình” chui. | DÙNG THUỐC CHẸN BÊTA LỢI TIỂU TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẠCH THUỐC CHẸN BÊTA Hiện tượng chẹn bêta có nghĩa là chặn ức chế hoạt động của các thụ thể bêta adrenergic. Chúng nằm trong màng tế bào ví dụ tế bào sợi cơ tim chúng đối diện với các đầu mút tận cùng cuối các dây thần kinh giao cảm là nơi phóng ra các hạt noradrenalin. Các hạt này được các thụ thể bêta adrenergic đón nhận và tạo nên hiệu quả kích thích giao cảm. Nay các hạt của thuốc chẹn bêta có cấu trúc kể cả đầu ghép tương tự với các hạt noradrenalin kia nên đã trá hình chui vào được thụ thể choán chỗ nên tranh bớt phần của các hạt noradrenalin. Vì vậy hiệu quả kích thích giao cảm tại những tế bào này bị giảm hẳn tức bị ức chế. Sự ức chế như thế bằng cách trá hình và choán chỗ gọi là ức chế theo cơ chế cạnh tranh . Sự giảm kích thích giao cảm như nêu trên sẽ tạo ra các tác dụng như 1. Đối với cơ tim Giảm sự co bóp tâm thất co sợi cơ âm tính giảm công cơ tim vậy chẹn bêta là thuốc chủ đạo trong điều trị bệnh tim thiếu máu cục bộ Bệnh mạch vành nhưng làm nặng những suy thất đã rõ rệt . Giảm tức làm chậm kéo dài thời gian sự dẫn truyền đến có thể gây blôc nhĩ-thất blôc xoang-nhĩ vậy thuốc chẹn bêta không dùng khi sẵn có blốc dẫn truyền . Làm nhịp tim bớt nhanh kể cả khi gắng sức trong đó thời gian tâm trương ttr được dài ra vậy lợi cho chữa một số loạn nhịp nhanh suy tim hội chứng tăng động suy vành vốn cần tăng đổ đầy cuối ttr để tăng lượng máu từ động mạch chủ sang động mạch vành cần kéo dài thời gian tưới máu các tế bào cơ tim thất trái vốn chỉ thu nhận máu chủ yếu vào kỳ ttr mà thôi . Kéo dài thời kỳ trơ của sợi cơ tim vậy chẹn bêta có tác dụng chống loạn nhịp Bị chú chẹn bêta liều cao có thể làm co mạch nhẹ kể cả mạch vành vì khi có sự chẹn hẳn các thụ thể bêta thì do không còn sự đối kháng đối trọng để giữ một cân bằng động từ phía thụ thể bêta nữa các thụ thể alpha sẽ hoạt hóa gây co mạch vậy thuốc chẹn bêta chống chỉ định trong ĐTN biến thái . 2. Đối với hệ RAA renin-angiotensin-aldosteron Giảm hoạt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN