TAILIEUCHUNG - Đô thị sinh thái

Trong thời gian gần đây khái niệm “đô thị sinh thái” được nhắc đến nhiều ở Việt Nam. Khái niệm này xuất hiện trên thế giới vào cuối thập kỷ 80, đầu 90 của thế kỷ XX ở các nước phát triển, đề cập đến chất lượng môi trường của đô thị với các tiêu chí rất cụ thể nhằm nâng cao điều kiện và chất lượng sống cho các cư dân (Cư dân ở đây muốn nói đến tất cả các loài trong tự nhiên trong phạm vi cư trú, đô thị). Khơi nguồn cho trào lưu này là. | Đô thị sinh thái Bùi Kiến Quốc Viện nghiên cứu Đô thị Paris Trong thời gian gần đây khái niệm đô thị sinh thái được nhắc đến nhiều ở Việt Nam. Khái niệm này xuất hiện trên thế giới vào cuối thập kỷ 80 đầu 90 của thế kỷ XX ở các nước phát triển đề cập đến chất lượng môi trường của đô thị với các tiêu chí rất cụ thể nhằm nâng cao điều kiện và chất lượng sống cho các cư dân Cư dân ở đây muốn nói đến tất cả các loài trong tự nhiên trong phạm vi cư trú đô thị . Khơi nguồn cho trào lưu này là Hội thảo quốc tế của Liên hợp quốc về Thành phố và sự phát triển bền vững diễn ra ở Rio de Janeiro Braxin năm 1992. Sau đó Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế thế giới Organisation de coopération et de développement économiques chính thức ban hành một chương trình có tên là Thành phố sinh thái được đánh dấu bằng Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc năm 1996. Theo định nghĩa của Tổ chức Sinh thái đô thị của Ôxtrâylia thì Một thành phố sinh thái là thành phố đảm bảo sự cân bằng với thiên nhiên hay cụ thể hơn là sự định cư cho phép các cư dân sinh sống trong điều kiện chất lượng cuộc sống nhưng chỉ sử dụng tối thiểu các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Theo quan điểm của các nhà thiết kế xây dựng về thành phố sinh thái bền vững thì đó là các đô thị mật độ thấp dàn trải được chuyển đổi thành mạng lưới các khu dân cư đô thị mật độ cao hoặc trung bình có quy mô giới hạn được phân cách bởi các không gian xanh. Hầu hết mọi người sinh sống và làm việc trong phạm vi đi bộ và đi xe đạp. Ý tưởng về một đô thị sinh thái ĐTST ban đầu đã xuất hiện từ cuối thế kỷ XIX dưới tên gọi Thành phố vườn Garden-City . Đây là một phương án quy hoạch đô thị nhằm giải quyết các vấn đề môi trường của đô thị ở thời điểm khởi đầu quá trình hiện đại hóa. Ý tưởng này ngay lập tức trở thành một phong trào lan rộng trong cộng đồng châu Âu và các nước công nghiệp trên thế giới và lúc bấy giờ được xem như một công cụ hữu hiệu để giải quyết các vấn đề môi trường đô thị đang là hậu quả của quá trình công nghiệp hóa CNH .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
65    3    0    13-08-2020
24    5    0    13-08-2020
9    3    0    13-08-2020
5    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN