TAILIEUCHUNG - Bài giảng Hội chứng thận hư (Kỳ 4)

2. Chẩn đoán: Cho đến nay, hầu hết các tác giả đều thống nhất chẩn đoán xác định hội chứng thận hư dựa vào các yếu tố sau: + Phù. + Lượng protein trong nước tiểu cao 3,5g/24giờ. + Nồng độ protein máu giảm thấp 3,5g/24giờ và nồng độ protein máu giảm thấp 3,5g/24giờ, trong khi đó nồng độ protein máu chưa giảm xuống | Bài giảng Hội chứng thận hư Kỳ 4 TS. Hà Hoàng Kiệm Bệnh học nội khoa HVQY . Chẩn đoán Cho đến nay hầu hết các tác giả đều thống nhất chẩn đoán xác định hội chứng thận hư dựa vào các yếu tố sau Phù. Lượng protein trong nước tiểu cao 3 5g 24giờ. Nồng độ protein máu giảm thấp 60g l albumin máu giảm 30g l. Lipit máu tăng. Trong các yếu tố trên thì 2 yếu tố có giá trị quyết định đó là lượng protein trong nước tiểu 3 5g 24giờ và nồng độ protein máu giảm thấp 60g l albumin máu giảm 30g l. Một số trường hợp ở giai đoạn sớm chỉ thấy lượng protein trong nước tiểu cao 3 5g 24giờ trong khi đó nồng độ protein máu chưa giảm xuông 60g l. Trường hợp này các tác giả sử dụng thuật ngữ protein niệu trong dãy thận hư . . Tiến triển và tiên lượng Tiến triển và tiên lượng của hội chứng thận hư liên quan đến thể tổn thương giải phẫu bệnh Bệnh thận với tổn thương cầu thận tôi thiểu minimal change disease Biểu hiện lâm sàng là hội chứng thận hư. Khoảng 80 bệnh nhân là người lớn đáp ứng với điều trị bằng uông prednisolon với liều 1mg kg ngày. Trường hợp không đáp ứng với điều trị có thể do chẩn đoán nhầm thường nhầm với bệnh cầu thận xơ hoá ổ-đoạn ở giai đoạn đầu. Những bệnh nhân có đáp ứng với prednisolon có thể giảm liều dần trong 4 tháng rồi ngừng cần theo dõi protein niệu trong giai đoạn giảm liều prednisolon. Trường hợp bệnh tái phát thì dùng lại liều prednisolon ban đầu cũng có hiệu quả. Trường hợp hay tái phát hay không thể giảm prednisolon dưới mức liều cao thì có thể phôi hợp với cyclophosphamit endoxan với liều 2mg kg ngày trong 2 tháng hoặc chlorambucil 0 2mg kg ngày uông trong 2-3tháng. Bệnh nhân có hội chứng thận hư thay đổi tôi thiểu ở người lớn chỉ có 60 sô bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn với điều trị corticoit sau 8 tuần hơn 80 không còn protein niệu sau 16 tuần điều trị và có 94 sô bệnh nhân protein niệu về âm tính sau thời gian điều trị dài hơn. Số bệnh nhân đáp ứng chậm với điều trị được coi là kháng steroit và không nên điều trị thêm nữa. Xơ hoá cầu thận ổ-đoạn focal .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    3    0    13-08-2020
66    60    10    13-08-2020
1    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN