TAILIEUCHUNG - Bài giảng Hội chứng thận hư (Kỳ 3)

. Bệnh sinh: Protein niệu nhiều là đặc trưng cơ bản nhất của hội chứng thận hư. Khi điện di protein niệu ở bệnh nhân có hội chứng thận hư do bệnh cầu thận màng, người ta thấy 80% là albumin. Albumin trong huyết tương mang điện tích âm, bình thường nó rất khó lọt qua được màng lọc của cầu thận vì lớp điện tích âm của màng lọc cầu thận ngăn cản. Trong hội chứng thận hư, màng lọc cầu thận để lọt nhiều albumin, điều này được giải thích là tổn thương do lắng đọng các. | Bài giảng Hội chứng thận hư Kỳ 3 TS. Hà Hoàng Kiệm Bệnh học nội khoa HVQY . Bệnh sinh Protein niệu nhiều là đặc trưng cơ bản nhất của hội chứng thận hư. Khi điện di protein niệu ở bệnh nhân có hội chứng thận hư do bệnh cầu thận màng người ta thấy 80 là albumin. Albumin trong huyết tương mang điện tích âm bình thường nó rất khó lọt qua được màng lọc của cầu thận vì lớp điện tích âm của màng lọc cầu thận ngăn cản. Trong hội chứng thận hư màng lọc cầu thận để lọt nhiều albumin điều này được giải thích là tổn thương do lắng đọng các phức hợp miễn dịch gây ra huỷ hoại lớp điện tích âm của màng nền cầu thận làm cầu thận để lọt dễ dàng các phân tử mang điện tích âm như là albumin. Khi lượng protein chủ yếu là albumin được bài xuất trong một ngày lớn hơn 3 5g thì thường kết hợp với giảm albumin máu. Giảm albumin máu trong hội chứng thận hư xảy ra do mất protein qua nước tiểu nhiều tổng hợp protein của gan không bù đắp kịp. Điều này dẫn tới hậu quả làm giảm áp lực keo của máu gây ra phù do nước di chuyển từ lòng mao mạch ra tổ chức kẽ theo định luật Starling . Thể tích máu giảm do thoát dịch ra tổ chức kẽ gây hoạt hoá hệ renin- angiotensin-aldosteron arginin vasopressin AVP và hệ thần kinh giao cảm. Cơ chế này gây tăng tái hấp thu natri và nước của ống thận làm phù nặng lên. Người ta thấy mức độ nặng của triệu chứng phù liên quan với mức độ giảm albumin của máu. Giảm áp lực keo máu và rối loạn điều chỉnh tổng hợp protein đã kích thích gan tăng tổng hợp lipoprotein dẫn tới tăng lipit máu và làm xuất hiện các thể mỡ trong nước tiểu trụ mỡ thể lưỡng chiết quang . Tăng lipit máu có thể còn do giảm dị hoá lipoprotein vì các enzym lipoproteinlipaza lexitin cholesterol transferaza trong máu giảm do mất qua nước tiểu. Các protein khác mất qua nước tiểu bao gồm cả các enzym các hormon các yếu tố đông máu đã dẫn tới nhiều rối loạn chuyển hoá. Các protein này bao gồm protein mang thyroxin protein mang vitamin D3 transferin và protein mang các nguyên tố vi lượng. Tình trạng tăng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN