TAILIEUCHUNG - Quản lý hàng hoá của bạn

Hàng hoá (stock ) là tất cả các sản phẩm mà doanh nghiệp của bạn có để bán và tất cả các nguyên vật liệu hay phụ tùng mà doanh nghiệp lưu giữ và sử dụng để làm ra sản phẩm hay cung cấp dịch vụ Các loại hình kinh doanh khác nhau có các loại hàng hoá khác nhau. Quản lý hàng hoá là tổ chức thực hiện những việc sau: -Nhận hàng -Ghi sổ hàng -Dự trữ hàng -Sắp xếp hàng -Kiểm tra hàng -Đặt mua thêm hàng. | Quản lý hàng hoá của bạn Hàng hoá stock là tất cả các sản phẩm mà doanh nghiệp của bạn có để bán và tất cả các nguyên vật liệu hay phụ tùng mà doanh nghiệp lưu giữ và sử dụng để làm ra sản phẩm hay cung cấp dịch vụ Các loại hình kinh doanh khác nhau có các loại hàng hoá khác nhau. Quản lý hàng hoá là tổ chức thực hiện những việc sau -Nhận hàng -Ghi sổ hàng -Dự trữ hàng -Sắp xếp hàng -Kiểm tra hàng -Đặt mua thêm hàng Và sau đây là một số hướng dẫn để giúp bạn tăng cường công tác quản lý hàng hoá trong doanh nghiệp của mình. 1. Dự trữ vừa đủ số lượng hàng hoá Hiện tượng mua thiếu hoặc thừa hàng có thể do nhiều nguyên nhân ví dụ -Bạn không biết những loại hàng hoá nào bán chậm. Do đó có thể bạn cứ tiếp tục đặt mua những hàng hoá hoặc nguyên vật liệu không bán được. -Bạn không kiểm hàng thường xuyên nên không nắm được lượng hàng hiện có. Kết quả là có thể bạn sẽ đặt thêm hàng quá muộn hoặc quá sớm. -Hàng của bạn sắp xếp không ngăn nắp nên rất khó quan sát và kiểm đếm. Vậy có thể bạn sẽ đặt hàng quá nhiều hoặc quá ít và không đúng thời điểm. Lúc nào bạn cũng phải nghĩ tới cái mà khách hàng cần. Muốn đáp ứng được nhu cầu của họ thì luôn phải để dư ra một lượng hàng nhưng chỉ ở mức hợp lý tối thiểu mà thôi. Càng ít hàng dự trữ thì vốn đọng càng ít và càng có nhiều tiền để phục vụ cho kinh doanh như -Mua hàng hoá khác mà khách hàng cần hoặc -Gửi ngân hàng để lấy lãi. 2. Mua dự trữ những hàng hoá bán chạy -Nên mua và kinh doanh những hàng hoá bán chạy. -Mua hàng bán chạy thì doanh nghiệp sẽ bán được số lượng hàng lớn hơn và thu được nhiều tiền hơn. -Tránh mua những mặt hàng bán chậm nó sẽ làm đọng vốn kinh doanh. -Với những mặt hàng bán chậm nếu khách hàng không mua với mức giá thông thường thì nên giảm giá. 3. Sắp xếp và trưng bầy hàng hóa -Sắp xếp và trưng bầy hàng ngăn nắp để khách hàng dễ nhìn đồng thời giúp bạn dễ kiểm đếm. -Để những hàng hoá và nguyên vật liệu thuộc cùng một nhóm mặt hàng ở gần nhau. -Đựng những loại hàng bé như kim và đinh trong hộp nhỏ - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
197    5    0    12-08-2020
10    5    0    12-08-2020
60    4    0    12-08-2020
1    3    0    12-08-2020
4    4    0    12-08-2020
128    4    0    12-08-2020
3    5    0    12-08-2020
5    3    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN