TAILIEUCHUNG - KHÔNG GIAN THĂNG LONG TRONG THƠ NGUYỄN TRÃI

Nguyễn Trãi (1380-1442) sinh ra ở dinh ông ngoại Trần Nguyên Đán tại kinh thành Thăng Long và suốt thời thanh niên cũng khi ở trong thành, khi ra ngoại thành ở với cha ở làng Ngọc Ổi (nay thuộc xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, ngoại thành Hà Nội) | KHONG GIAN THANG LONG TRONG THƠ NGUYỄN TRÃI Nguyễn Trãi 1380-1442 sinh ra ở dinh ông ngoại Trần Nguyên Đán tại kinh thành Thăng Long và suốt thời thanh niên cũng khi ở trong thành khi ra ngoại thành ở với cha ở làng Ngọc Ổi nay thuộc xã Nhị Khê huyện Thường Tín ngoại thành Hà Nội rồi đỗ Thái học sinh có 7 năm làm quan với nhà Hồ 1400-1407 rồi qua mười năm ẩn náu ở thành Đông Quan dưới thời Minh thuộc 1407-1416 trải qua mười năm chiến trận 1417-1427 phần đời còn lại của Nguyễn Trãi 1427-1442 chủ yếu làm qun trong triều và gắn bó với kinh thành Thăng Long - ngoại trừ một số thời gian có về Côn Sơn nghỉ dưỡng ẩn dật. Đương nhiên Nguyễn Trãi đã có phần đời quan trọng gắn bó với Thăng Long buồn vui nếm trải mọi thăng trầm cùng Thăng Long yêu dấu. Theo khảo sát của nhiều nhà nghiên cứu phê bình văn học dường như bài thơ Thủ vĩ ngâm được Nguyễn Trãi sáng tác trong khoảng mười năm bị quân Minh theo dõi khống chế giam lỏng ở kinh thành Thăng Long Góc thành Nam lều một gian No nước uống thiếu cơm ăn. Con đòi khóc dường ai quyến Bà ngựa gầy thiếu kẻ chăn. Ao bởi hẹp hòi khôn thả cá Nhà quen xú xứa ngại nuôi vằn. Triều quan chẳng phải ẫn chẳng phải Góc thành Nam lều một gian 1 . Với Nguyễn Trãi những khó khăn khi bị giam giữ ở Thăng Long không làm ông nản chí mà càng kích thích ý chí đấu tranh giành độc lập cho dân tộc. Người xưa làm thơ là để nói chí. Cái chí nhà Nho được thể hiện qua văn thơ có lúc ngang tàng mạnh mẽ cũng có khi lắng đọng thâm trầm. Nguyễn Trãi cũng luôn mong muốn thể hiện chí giúp đời. Hoài bão lập thân thời trẻ của Nguyễn Trãi được thể hiện bằng một hình tượng kỳ vĩ đẹp tuyệt vời - hình tượng chim bằng bể Bắc bắc minh bằng . Cửu vạn đoàn phong ký tích tằng Đương niên thác tỉ bắc minh bằng. Mạn hứng Cỡi gió lên chín vạn dặm nhớ xưa đã từng có chí ấy Bấy giờ toan ví mình như chim bằng biển Bắc Hình tượng chim bằng biển Bắc với đường bay chín vạn dặm có tác dụng thể hiện rõ cái chí lớn cao xa mạnh mẽ của kẻ trượng phu nói chung Nguyễn Trãi nói riêng. Nguyễn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN