TAILIEUCHUNG - 5 bí quyết lựa chọn thành viên lý tưởng cho nhóm

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của người quản lý là lựa chọn những thành viên phù hợp để thực hiện một dự án nào đó. Sau đây là 5 lời khuyên giúp các sếp dễ xác định đúng người cho một nhóm lý tưởng: Vạch rõ những kĩ năng cần thiết Với cương vị của một nhà quản lý dự án, bạn cần phải xác định rõ những yêu cầu của dự án một cách đơn giản, rõ ràng và xúc tích. . | 5 bí quyết lựa chọn thành viên lý tưởng cho nhóm Một trong những nhiệm vụ quan trọng của người quản lý là lựa chọn những thành viên phù hợp để thực hiện một dự án nào đó. Sau đây là 5 lời khuyên giúp các sếp dễ xác định đúng người cho một nhóm lý tưởng Vạch rõ những kĩ năng cần thiết Với cương vị của một nhà quản lý dự án bạn cần phải xác định rõ những yêu cầu của dự án một cách đơn giản rõ ràng và xúc tích. Một khi xác định được những mục tiêu và kết quả của dự án bạn cần xem xét đến những kĩ năng bạn cần để thực hiện nó tốt nhất. Tiếp theo bạn nên đánh giá những kĩ năng nào bạn đã có trong nội bộ tổ chức cũng như liệu bạn có cần phải thuê nhân sự bên ngoài những người làm việc tự do tư vấn. hay không. Dự phòng nhân sự với những kĩ năng cần thiết Nếu có kĩ năng bạn thấy vô cùng cần thiết cho sự thành công của dự án hãy đảm bảo rằng những thành viên khác trong nhóm cũng cần phải có kĩ năng này phòng khi có những vấn đề nảy sinh. Ví dụ kết quả của dự án là cần trang bị kĩ năng thuyết trình cho một dự án quan trọng bạn cần đảm bảo có một thuyết trình viên dự phòng trong nhóm trong trường hợp người thuyết trình thứ nhất ốm. Đồng thời cũng không được phớt lời những kĩ năng ít quan trọng hơn để các thành viên trong nhóm có thể giúp đỡ nếu một phần nào đó của dự án bị chững lại. Tóm lại cần phải có một sự linh hoạt giữa các thành viên trong nhóm Họ cân phải thích nghi nhanh chóng với việc thay đổi hạn định luân chuyên nhiệm vụ trong trường hợp có thành viên bị ốm hoặc cân hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành công việc. Lựa chọn đủ số người Lựa chọn thừa hoặc thiếu người cho dự án đều có thể gây ra những vấn đề nghiệm trọng. Lựa chọn thừa người có thể dẫn đến những áp lực về mặt tài chính những thắc mắc về việc phân chia công việc lãng phí thời gian hay thông tin chậm trễ. Tương tự thiếu người lại khiến mọi người cảm thấy bị áp lực về thời gian làm việc quá sức thiếu hụt những kĩ năng và làm hẹp phạm vi hoàn thành mục tiêu của dự án. Vì vậy quản lý dự án cân tuyển đủ người cân .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
7    11    0