TAILIEUCHUNG - Đơn đề nghi cấp giấy phép thành lập văn phòng bán vé hãng hàng không

Tài liệu tham khảo mẫu Đơn đề nghi cấp giấy phép thành lập văn phòng bán vé hãng hàng không | Mầu đơn . . ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG BÁN VÉ Kính gửi Cục hàng không Việt Nam Bộ Giao thông vận tải Tên hãng hàng không 1 . Tên hãng hàng không viết tắt nếu có . Quốc tịch của hãng hàng không . Địa chỉ trụ sở chính 2 . Giấy phép thành lập đăng ký kinh doanh số . Do cấp Lĩnh vực hoạt động chính . Vốn điều lệ . 1 Chữ in hoa tên trên Giấy phép thành lập đăng ký kinh doanh 2 Địa chỉ trên Giấy phép thành lập đăng ký kinh doanh Số tài khoản .Tại Ngân hàng . Điện thoại . Fax Email . Website nếu có . Đại diện theo pháp luật đại diện có thẩm quyền Họ và tên . Chức vụ . Quốc tịch . Tóm tắt quá trình hoạt động của hãng hàng không Đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng bán vé tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau Tên của Văn phòng bán vé . Tên viết tắt nếu có . Tên giao dịch bằng tiếng Anh . Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng bán vé 3 . Nội dung hoạt động của Văn phòng bán vé 4 Người đứng đầu Văn phòng bán vé Họ và tên . Giới tính . Quốc tịch . Số hộ chiếu Chứng minh nhân dân . Do câp Chúng tôi cam kết 1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo. 2. Châp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giây phép thành lập Văn phòng bán vé. Đại diện có thẩm quyền của hãng hàng không ghi rõ chức danh cụ thể ký tên đóng dấu 3 Ghi rõ số nhà đường phường xã quận huyện tỉnh thành phố 4 Nêu cụ thể lĩnh vực hoạt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN