TAILIEUCHUNG - Đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 11

Tham khảo tài liệu đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 11 , công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Câu 1( 2 điểm) Nêu khái niệm ngăn xếp và hàng đợi? Ngăn xếp và hàng đợi giống và khác nhau như thế nào? Viết dạng cài đặt của ngăn xếp và hàng đợi bằng mảng. Hàng đợi tròn cài đặt bởi mảng khắc phục hạn chế gì của hàng đợi không tròn cài đặt bởi mảng? Câu 2( 4 điểm ) Một tập S gồm 7 công việc (được đánh số từ 1 đến 7) với quan hệ “làm trước:> ” thỏa mãn các điều kiện sau: 7<5 3<6 2<1 4<2 5<3 5<6 2<6 a) Hãy vẽ đồ thị biểu diễn S b) Biểu diễn đồ thị bằng danh sách lân cận kề: Dạng cài đặt và hình ảnh đồ thị sau khi biểu diễn. c) Viết giải thuật duyệt đồ thị theo chiều rộng, chiều sâu xuất phát từ một đỉnh bất kỳ trên đồ thị (đỉnh này được biết trước khi duyệt)? Câu 3 (2 điểm) Anh (chị) hãy nêu khái niệm cây nhị phân tìm kiếm(binary search tree)? Tại sao người ta lại nói cây nhị phân tìm kiếm thuận lợi cho phép toán tìm kiếm, và các phép toán khác cần đến việc tìm kiệm như: Thêm một đỉnh vào cây, loại một đỉnh ra khỏi cây, sửa đổi thông tin trên cây .? Anh(chị) hãy phân tích để thể hiện rõ điều đó. Hết . Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi vào đề thi CB coi thi không giải thích gì thêm và nộp lại đề thi cho phòng chức năng theo quy chế của bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    6    0    10-08-2020
31    4    0    10-08-2020
5    5    0    10-08-2020
740    6    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0