TAILIEUCHUNG - Đặt lại vấn đề Truyện Kiều hay phê bình phê bình văn học

Khi nghe bàn về Truyện Kiều chắc có người nói: “Lại vẫn vấn đề truyện Kiều!”. Sự kiện truyện Kiều luôn luôn giữ được tính cách thời sự không những trong phạm vi văn chương, mà còn cả trong phạm vi văn hoá qua các thế hệ là một bằng chứng nói lên giá trị bất hủ của một tuyệt tác, một thiên tài có sức quyến rũ mãnh liệt. | Đặt lại vấn đề Truyện Kiều hay phê bình phê bình văn học Khi nghe bàn về Truyện Kiều chắc có người nói Lại vẫn vấn đề truyện Kiều . Sự kiện truyện Kiều luôn luôn giữ được tính cách thời sự không những trong phạm vi văn chương mà còn cả trong phạm vi văn hoá qua các thế hệ là một bằng chứng nói lên giá trị bất hủ của một tuyệt tác một thiên tài có sức quyến rũ mãnh liệt. Cũng như bất cứ tác phẩm vĩ đại nào Truyện Kiều là một khu rừng muôn ngả một vườn hoa muôn màu cửa mở rộng ai nấy được tự do ra vào để khai thác thưởng thức mỗi người đã vào đều muốn tìm ra một lối nhìn bao quát mong lĩnh hội được vẻ đẹp toàn diện của vườn hoa nhưng khi ra về vẻ đẹp vẫn còn nguyên vẹn và người du khách đến sau cũng lại mang theo tham vọng nhìn bao quát rốt cuộc mỗi người thật ra cũng chỉ nhìn thấy một vài khía cạnh của chân lý toàn diện nghĩa là đã chỉ đề nghị một lối nhìn nào đó khám phá được một vài nét mới của vẻ đẹp muôn bề đó thôi. Bây giờ tôi cũng xin làm một người du khách của vườn hoa đẹp đó. Có lẽ tôi đã đến sau nhiều người nhưng không hề gì vì truyện Kiều vẫn còn đó bất diệt hơn nữa tôi có nhiều điều kiện thuận lợi hơn những người đi trước vì có thể lợi dụng kinh nghiệm những lối nhìn của họ để tự tìm cho mình một lối nhìn. Lối nhìn riêng biệt đó dĩ nhiên không bao hàm một giá trị phổ quát độc nhất vì có lẽ nó cũng chỉ là một lối nhìn trong nhiều lối nhìn khác. Không ai có quyền bắt ai phải nhìn theo lối của mình vì cửa vườn hoa mở rộng tự do ra vào mỗi người phải tự tạo cho mình một lối nhìn tuy có thể đề nghị với người khác để hỏi ý kiến trong tinh thần trao đổi đối thoại. Từ khi Truyện Kiều ra đời rất nhiều nhà văn học đã tham gia tranh luận phê bình góp ý kiến một cách suy nghĩ. Người khen kẻ chê. Phái ca tụng phái kết án hoặc về phương diện văn chương hay luân lý triết lý. Nhưng ta tự hỏi các bậc học giả đó nhân danh cái gì để phê bình lên án hay cổ võ Truyện Kiều Nói cách khác thái độ phê bình của các nhà văn học đó đều bao hàm một lập trường phê bình một lý thuyết .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN