TAILIEUCHUNG - Phỏng vấn xin việc: Nói bao nhiêu là vừa?

Nói quá nhiều là một trong những điều cấm kị trong một cuộc phỏng vấn xin việc. Dưới đây là bốn cách để tránh sự dài dòng trong cuộc phỏng vấn: Chuẩn bị trước những câu ngắn nói về sự phù hợp của bạn với công việc | Phỏng vân xin việc Nói bao nhiêu là vừa Nguồn Nói quá nhiều là một trong những điều câm kị trong một cuộc phỏng vân xin việc. Dưới đây là bốn cách để tránh sự dài dòng trong cuộc phỏng vân Chuẩn bị trước những câu ngắn nói về sự phù hợp của bạn với công việc Khi nhà tuyển dụng yêu cầu Hãy cho tôi biết về bạn bạn nên đề cập những câu chuyện có liên quan đến công việc. Rich Gee trưởng phòng quản lý ở Stamford cho rằng Những câu chuyện đó phải thật hấp dẫn và mỗi câu chuyện không quá 2 phút . Gee là người đã giúp cho Ward Smith một nhà hướng dẫn chơi golf nói nhiều trở thành nhân viên marketing cho tập đoàn Black Decker. Smith đã nhận ra rằng mình nên nói điều mà Black Decker đang tìm kiếm thay vì điều mà anh đang làm. Trong suốt cuộc phỏng vấn anh đã dùng nhiều từ ngữ về marketing để miêu tả ngắn gọn phương pháp dạy học của mình giải thích làm cách nào anh có thể xác định được vấn đề của từng học viên khuyến khích họ giải quyết vấn đề ra sao. Hiện anh là điều phối viên marketing cho Black Decker ở Atlanta. Đảm bảo rằng mình hiểu câu hỏi. Thỉnh thoảng nên dừng lại để kiểm tra Nếu nhà tuyển dụng yêu cầu nói về quá trình làm việc của bạn bạn có thể hỏi lại Anh chị muốn tôi bắt đầu từ vị trí hiện tại hay lúc khởi đầu . Điều đó chứng tỏ ứng viên đã chuẩn bị chi tiết cho từng câu hỏi Peter chủ tịch hội Crist Associates ở Hinsdale nói. Dừng lại sau mỗi lần nói giúp bạn khái quát lại những ý trước và tìm sự liên kết với ý sau. Trước khi kết thúc phần nói bạn có thể hỏi lại Thế đã đủ cho câu hỏi của anh chị chưa Anh chị có cần thêm ví dụ không . Quan sát biểu hiện của người phỏng vấn để biết câu trả lời của bạn có quá chán không Nhà phỏng vấn ngừng ghi chép xem đồng hồ liếc nhìn máy tính sau 15 phút bạn thao thao bất tuyệt về những chuyện không đâu. Khi đó bạn cần có sự điều chỉnh cho phù hợp ví dụ như kể những câu chuyện hấp dẫn hành động gây sự chú ý hơn. Thu thập những ý kiến phản hồi sau cuộc phỏng vấn Nhà tuyển dụng đã nhận xét về một ứng viên Bạn đã .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
384    5    0    12-08-2020
26    5    0    12-08-2020
11    9    0    12-08-2020
36    4    0    12-08-2020
91    7    0    12-08-2020
7    3    0    12-08-2020
163    2    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    34    2