TAILIEUCHUNG - Luận văn "Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp"

Tham khảo tài liệu luận văn "công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp" , luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tính đến 1/10/1996 cả nước đã có công trình thuỷ lợi lớn nhỏ trong đó có công trình thuỷ nông (6727 hồ, đập chứa nước, 5899 cống, 2363 trạm bơm điện, 671 trạm bơm dầu, công trình phụ thuộc, 162 trạm thuỷ điện kết hợp thuỷ nông) các công trình này đã đảm bảo tưới tiêu cho 3 triệu ha diện tích đất canh tác (chiếm 53% tổng số) tiêu trên 2 triệu ha, ngăn mặn 0,7 triệu ha và chống lũ cho 2 triệu ha. So với những năm đầu 90 thì số lượng công trình và lượng tưới tiêu đã tăng lên đáng kể. So với các vùng trong cả nước thì đồng bằng sông cửu Long là vùng có số lượng công trình và năng lực tưới tiêu thuỷ lợi tăng nhanh nhất. Kể từ sau ngày giải phóng đến nay. Nhà nước đã đầu tư trên 1000 tỷ đồng cho các công trình thuỷ lợi, chưa kể hàng trăm tỷ đồng của nông dân làm kênh mương nội đồng. Đến năm 1996, tonà vùng đã có 1185 công trình thuỷ lợi trong đó có 163 trạm bơm điện và hệ thống kênh dẫn nước ngọt sông Tiền, sông Hậu để tưới nước cho các vùng lúa hàng hoá, phục vụ khai hoang tăng vụ, chuyển vụ và thâm canh. Riêng vùng Đồng Tháp Mười, chỉ tính từ năm 1987 đến 1996, vốn đầu tư cho thuỷ lợi của nhà nước và nhân dân đã lên tới 180,68 tỷ đồng đưa nước ngọt về để tăng diện tích 2 vụ từ 26806 ha năm lên 86400 ha, dùng nước ngọt để ém phèn, đưa giống mới vào, năm 1996 sản xuất được 1,3 triệu tấn lúa và trở thành vùng lúa hàng hoá lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    6    0    10-08-2020
6    2    0    10-08-2020
11    6    0    10-08-2020
452    5    0    10-08-2020
51    2    0    10-08-2020
76    4    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN