TAILIEUCHUNG - Tài liệu hướng dẫn chi tiết cách ghi đĩa với NERO

Sau khi bạn đã xuất ra được 1 file video phục vụ cho công việc, buổi thuyết đó. Hoặc đơn giản là bạn download nhạc, phim mà bạn yêu thích từ trên mạng về computer của bạn, bạn muốn nghe lại, xem lại hay tặng bạn bè. Bạn muốn chép ra đĩa để xem trên đầu DVD, VCD, để lưu lại. Bài viết sau sẽ hướng dẫn chi tiết bạn cách ghi (burn) đĩa | Câu 6 Trình bày những quan điểm của HCM về nhữn phẩm chất đạo đức cơ bản của con người việt nam trong giai đoạn mới. Trung với nước hiếu với dân Theo HCM nước là nước của dân và dân là chủ của đất nước . vì vậy trung với nước hiếu với dân thể hiện trách nhiệm của dân của nước dối với sự nghiệp