TAILIEUCHUNG - Quy trình sản xuất rau sạch

Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm - Hàm lượng NO3: nhỏ hơn hoặc bằng 500mg/kg sản phẩm tươi. - Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: không có dư lượng thuốc sâu gốc clo và lân hữu cơ. - Hàm lượng kim loại nặng: ở mức cho phép theo quy định của vệ sinh y tế. | Quy trình sản xuât rau sạch Nguồn Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm - Hàm lượng NO3 nhỏ hơn hoặc bằng 500mg kg sản phẩm tươi. - Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật không có dư lượng thuốc sâu gốc clo và lân hữu cơ. - Hàm lượng kim loại nặng ở mức cho phép theo quy định của vệ sinh y tế. - Vi sinh vật gây bệnh hạn chế tối đa các vi sinh vật gây bệnh cho người và gia súc. - Sản phẩm không bị giập nát vết sâu bệnh mang các đặc tính của giống. Đảm bảo giá trị dinh dưỡng của bắp cải Chất khô 7 Protein 1 4 Hydrat cacbon tổng số 4 5-5 5 Vitamin B1 0 06mg 100g Vitamin C 50mg 100g Các biện pháp kỹ thuật 1. Thời vụ - Vụ sớm gieo cuối tháng 7 đến đầu tháng 8. - Vụ chính gieo cuối tháng 9 đến đầu tháng 10. - Vụ muộn gieo tháng 11 đến giữa tháng 12. 2. Vườn ươm Làm đất kỹ bón lót 300 - 500 kg phân chuồng mục 5-6kg Supe photphat 2-3kg Kali sulphat cho 1 sào bắc bộ. Luống đánh rộng 80-100cm cao 23-30cm. Rải phân đều trên mặt luống đảo đều đất và phân vét đất ở rãnh phủ lên mặt luống 1 lớp dày 1 5-2cm. Hạt giống nên ngâm vào nước ấm 500C trong 20 phút sau đó ngâm nước lạnh từ 8-10 giờ thì đem gieo. Lượng hạt 1 5-2g m2. Gieo hạt xong phủ lên 1 lớp rạ dày 1-2cm sau đó dùng ôdoa tưới đẫm nước. Sau khi gieo tưới 1-2lần ngày trong 3-5 ngày. Khi hạt nảy mầm nhô lên khỏi mặt đất ngừng tưới 1-2 ngày. Sau đó cứ 2 ngày tưới 1 lần. Nhổ tỉa bỏ cây bệnh cây không đủ tiêu chuẩn để mật độ 3-4cm. Sau mỗi lần nhổ tỉa kết hợp tưới thúc bằng phân chuồng ngâm ngấu pha loãng. Không tưới phân đạm. Tiêu chuẩn cây giống Phiến lá tròn đốt sít nhau mập lùn. Cây có 5-6 lá thật thì nhổ trồng. 3. Làm đất Nên sản xuất trên đất phù sa sông Hồng sông Đuống độ pH khoảng 6-6 5 hàm lượng hữu cơ lớn hơn hoặc bằng 1 5 . Nơi trồng rau sạch phải xa nguồn nước thải xa khu công nghiệp cách đường quốc lộ ít nhất 100m. Đất trồng phải đảm bảo tưới tiêu chủ động. Làm đất kỹ luống rộng 80-100cm cao 25-30cm. 4. Mật độ khoảng cách trồng. KK Cross. KY Cross cây ha cây sào Bắc bộ . NS Cross .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN