TAILIEUCHUNG - Bài giảng thiết bị Siemems S7-300

Dòng sản phẩm sơ cấp , được sử dụng cho những ứng dụng nhỏ, có tác dụng thay thế cho những ứng dụng nhiều rowle trung gian, timer ., nhằm giảm không gian lắp đặt tủ thoại là một thiết bị viễn thông dùng để truyền và nhận âm thanh (thông dụng nhất là truyền giọng nói) từ xa. Hầu hết điện thoại truyền bằng tín hiệu điện qua mạng điện thoại phức tạp cho phép hầu hết người sử dụng liên lạc với hầu hết người sử dụng khác | Bai giang S7-300 Cong ty TNHH TM DV Kĩ thuật SIS Bài giang Thiết bị Siemens S7-300 Nội dung bai giảng Giới thiệu sơ lược về dộng sản phảm cUả Siemens Logo Dộng sản phảm sơ cấp được sử dung chộ những ứng dung nhộ cộ tảc dung thay thế chộ nhưng ưng dung sử dung nhiều rơle trung giản timer. nhảm giảm không giản lảp đặt tu điện. Dộ lộgộ chỉ lả nhưng Lộgic Mộdul dộ vảy chỉ được sư dung chộ viẹc thảy thế nhưng mạch sộ đơn giản vơi sộ lượng I O nhộ 24In 16Out Ưu điem củả Lộgộ lả de dảng sử dung de dảng lảp trình vả thảy đổi dữ liêu .Cộ the lảp trình trực tiep tren Lộgộ bảng cảch sư dung Lộgộ cộ mản thảnh tương độ i hơp lí. Ưng dung Chu yeu trộng he thộng chieu sảng cộng cộng he thộng chieu sảng trộng tộả nhả sử dung trộng cảc mảy xả gộ vả một sộ mảy đơn giản. S7 200 Dộng sản phẩm trung cảp đươc sư dung trộng những ứng dung trung bình vơi sộ lương I O vừả phải khộảng 128 đội vơi dộng sản phảm S7_200 nảy đả đươc tích hơp đảy đu nhưng hảm tộản chộ tảt cả nhưng ưng dung cản thiet chộ mội he thộng tư động ngộn ngư cung như giảộ dien lảp trình de hiểu thản thien giup chộ mội ngươi đeu cộ the de dảng tiep nhien thộng thương S7-200 vản đươc sư dung chộ những ứng dung rieng le cộn trương hơp muộn mơ rộng mảng thì vản nen sử dung S7_300 Ưng dung Trộng cảc nghảnh đả Be tộng Gộm sư Ximảng sảt the sư dung chộ he thộng SCADA nhộ ket nội S7_200 vơi mảy tính thộng quả PC Access e cộ the truy cảp vả quản lí dư lieu Trảm trộn Be Tộng. S7 300 400 Dộng sản phảm cảộ cảp đươc dung chộ những ứng dung lơn vơi nhưng yeu cảu I O nhieu vả thơi giản đảp ưng nhảnh yeu cảu ket nội mảng vả cộ khả nảng mơ rộng chộ sảu nảy. Ngộn ngữ lảp trình đả dảng chộ phep ngươi sử dung cộ quyen chộn điem nội bảt củả S7_300 độ lả ngộn ngữ lảp trình cung cảp nhưng hảm tộản đả dảng chộ nhưng yeu cảu chuyen biet như Hảm SCALE. Hộảc tả cộ the sư dung ngộn ngư chuyen biet đe xảy dưng hảm rieng chộ ứng dung mả tả cản. Ngộải rả S7-300 cộn xảy dưng phản cưng theộ cảu truc Mộdul nghĩả lả đội .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    3    0    10-08-2020
9    5    0    10-08-2020
3    7    0    10-08-2020
11    4    0    10-08-2020
26    3    0    10-08-2020
1    10    0    10-08-2020
1    4    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN