TAILIEUCHUNG - Thủ tục cho ý kiến chấp thuận xây dựng cảng thuỷ nội địa tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cho ý kiến chấp thuận xây dựng cảng thuỷ nội địa tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thủ tục cho ý kiến chấp thuận xây dựng cảng thuỷ nội địa tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Vụ kết cấu hạ tầng Cơ quan phối hợp nếu có Bộ Công an Bộ Quốc phòng Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nọp hồ sơ Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ về Bộ Giao thông vận tải Giải Bộ Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ và ra văn bản chấp 2. quyết thuận hoặc không chấp thuận Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị thoả thuận vị trí xây dựng cảng thuỷ nội địa nội dung bao gồm Dự kiến quy mô và địa điểm xây dựng mục đích sử dụng 1. phạm vi vùng nước luồng vào cảng loại phương tiện thuỷ lớn nhất được phép tiếp nhận phương án khai thác vùng đón trả hoa tiêu. Số bộ hồ sơ 03 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Nội dung Cảng không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 1. đường thuỷ nội địa vị trí cảng bến có địa hình thuỷ văn ổn định phương tiện ra vào an toàn thuận lợi Vùng nước cảng không chồng lấn với luồng 2. chạy tầu thuyền Văn bản qui định Quyết định số 07 2005 QĐ- BGTV. Quyết định số 07 2005 QĐ- .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN