TAILIEUCHUNG - BÀI THƠ ĐÔi DÉP

Bài thơ đầu anh viết tặng em Là bài thơ anh kể về đôi nỗi nhớ ở trong lòng da vật tầm thường đề viết thành chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nhau được. | ĐÔI DÉP ( Bài thơ đầu anh viết tặng em Là bài thơ anh kể về đôi dép Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết Mọi vật tầm thường đề viết thành thơ Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nhau được Cùng ghánh vác những nẻo đường xuôi ngược Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp Dẫu vinh quang không đi cùng người khác Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết Hai chiếc dép này chẳng phải một đôi đâu Cũng như mình trong những lúc vắng nhau Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía Dẫu bên cạnh đã có người thay thế Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh Đôi dép vô tri khăng khít song hành Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội Lối đi nào cũng co mặt cả đôi Không thể thiếu nhau trên bước đường đời Dẫu mỗi chiếc ở hai bên phải trái Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại Gắng bó đời nhau bởi một lối đi chung Hai mảnh đời thầm lặng bước song song Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc Chỉ còn một là không còn gì hết Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    3    0    13-08-2020
2    3    0    13-08-2020
69    22    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    10    0
5    6    0
2    7    0
8    5    0
38    4    0
1    4    0