TAILIEUCHUNG - Thủ tục cho ý kiến chấp thuận tiến hành xây dựng cảng thuỷ nội địa đối với cảng hàng hoá, hành khách thuộc đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia, không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cho ý kiến chấp thuận tiến hành xây dựng cảng thuỷ nội địa đối với cảng hàng hoá, hành khách thuộc đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia, không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thủ tục cho ý kiến chấp thuận tiến hành xây dựng cảng thuỷ nội địa đối với cảng hàng hoá hành khách thuộc đường thuỷ nội địa quốc gia đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Pháp chế vận tải và An toàn giao thông Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam. Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Nọp hồ 1. sơ Mô tả bước Tổ chức cá nhân gửi hồ sơ đến Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực hoặc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực nơi dự kiến xây dựng cảng. - Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực tiếp nhận hồ sơ trình Cục Đường thuỷ Giải 2. nội địa Việt Nam. quyết - Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam thẩm định hồ sơ và có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận nêu rõ lý do. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị thoả thuận vị trí xây dựng cảng thuỷ nội địa nội dung bao gồm Dự kiến quy mô và địa điểm xây dựng mục đích sử dụng 1. phạm vi vùng nươc luồng vào cảng loại phương tiện thuỷ lớn nhất được phép tiếp nhận phương án khai thác 2. Bản sao quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật công trình cảng 3. Bình đồ vùng nước cảng 4. Thiết kế lắp đặt báo hiệu xác định vùng nước cảng 5. Phương án bảo đảm an toàn giao thông khi thi công. Số bộ hồ sơ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN