TAILIEUCHUNG - Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa quốc gia đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực hoặc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Pháp chế thuộc Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực hoặc Phòng Cảng bến thuộc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực hoặc Phòng Pháp chế vận tải và An toàn giao thông thuộc Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam. Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp Giấy phép hoạt 1. động bến thuỷ nội địa. đồng Thông tư số 47 2005 TT- BTC ng. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân gửi hồ sơ đến Chi Cục Đường thuỷ nội Nộp hồ 1. địa khu vực hoặc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực nơi sơ có bến hoặc Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam. Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực hoặc Cảng vụ Đường Giải thuỷ nội địa khu vực hoặc Cục Đường thuỷ nội địa Việt 2. quyết Nam tiếp nhận hồ sơ xem xét nếu thoả mãn các điều kiện quy định thì cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    5    0    12-08-2020
7    3    0    12-08-2020
5    5    0    12-08-2020
19    7    0    12-08-2020
4    3    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN