TAILIEUCHUNG - Thỏa thuận thành lập, cải tạo, chuyển cấp đường ngang cấp I, II, III giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp

Tham khảo tài liệu 'thỏa thuận thành lập, cải tạo, chuyển cấp đường ngang cấp i, ii, iii giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thỏa thuận thành lập cải tạo chuyển cấp đường ngang cấp I II III giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường sắt Cơ quan có thẩm quyền quyết định Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Ban Quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt -Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Cơ quan phối hợp nếu có Không có Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Nộp trực tiếp tại Văn phòng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hoặc thông qua hệ thống bưu chính Thời hạn giải quyết Không có Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ đề nghị tại Tổng công ty 1. Đường sắt Việt Nam Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thẩm tra hồ sơ đề nghị 2. cấp phép 3. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cấp giấy phép Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thỏa thuận thành lập cải tạo chuyển cấp đường ngang cấp I II III 1. giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp 2. Bản vẽ thiết kế cơ sở thể hiện được vị trí mặt bằng giải pháp kỹ thuật Số bộ hồ sơ 03 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    4    0    08-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN