TAILIEUCHUNG - SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG GIẢNG DẠY

Tài liệu tham khảo sử dụng powerpoint trong giảng powerpoint như thế nào? | Câu 6 Trình bày những quan điểm của HCM về nhữn phẩm chất đạo đức cơ bản của con người việt nam trong giai đoạn mới. Trung với nước hiếu với dân Theo HCM nước là nước của dân và dân là chủ của đất nước . vì vậy trung với nước hiếu với dân thể hiện trách nhiệm của dân của nước dối với sự nghiệp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
106    4    0    13-08-2020
17    4    0    13-08-2020
158    3    0    13-08-2020
5    2    0    13-08-2020
56    7    0    13-08-2020
5    5    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
18    7    0