TAILIEUCHUNG - Tổng quan chung về du lịch Việt Nam

Du lịch bao gồm tất cả mọi hoạt động của những người du hành, tạm trú, trong mục đích tham quan, khám phá và tìm hiểu, trải nghiệm hoặc trong mục đích nghỉ ngơi, giải trí, thư giãn. Vai trò quan trọng của du lịch là giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, giúp con người nhanh chóng hồi phục sức khỏe và chữa bệnh. Du lịch giúp nâng cao trình độ hiểu biết, khả năng học hỏi của mỗi người. | Hoạt động du lịch cũng gây những tác động tiêu cực đến đời sống văn hóa ở một số khu vực. Cụ thể: các giá trị văn hóa truyền thống của nhiều cộng đồng dân cư trên các vùng núi cao thường khá đặc sắc nhưng rất dễ bị biến đổi do tiếp xúc với các nền văn hóa xa lạ, do xu hướng thị trường hóa các hoạt động văn hóa, do mâu thuẫn nảy sinh khi phát triển du lịch hoặc do tương phản về lối sống; để thỏa mãn nhu cầu của du khách, vì lợi ích kinh tế to lớn trước mắt nên các hoạt động văn hóa truyền thống bị lôi ra trình diễn một cách thiếu tự nhiên, không chuyên nghiệp hoặc làm trò cười cho du khách, cộng với việc các mặt hàng truyền thống được sản xuất cẩu thả làm méo mó giá trị chân thực, làm sai lệch hình ảnh của một nền văn hóa bản địa; các di sản văn hóa, lịch sử, khảo cổ thường được xây dựng bằng các vật liệu dễ bị hủy hoại, lại phải chịu thêm tác động của khách du lịch tới thăm; các hoạt động du lịch chuyên đề như khảo cổ học có thể nảy sinh mâu thuẫn với các hoạt động tín ngưỡng ở địa phương.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
9    6    0