TAILIEUCHUNG - Phê duyệt giá cước vận chuyển hàng không trên đường bay quốc tế đi, đến Việt Nam

Tham khảo tài liệu 'phê duyệt giá cước vận chuyển hàng không trên đường bay quốc tế đi, đến việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Phê duyệt giá cước vận chuyển hàng không trên đường bay quốc tế đi đến Việt Nam Thông tin Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Vận tải hàng không Cục HKVN Cơ quan phối hợp nếu có không có Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Phê duyệt Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ đề nghị Các Hãng hàng không nộp hồ sơ đến Cục HKVN 2. Giả quyết thủ tục Cục HKVN thẩm định hồ sơ phê duyệt giá cước Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị phê duyệt giá cước 2. Bảng giá cước và điều kiện áp dụng. Biên bản thỏa thuận giá cước giữa các hãng hàng không khai thác trên cùng đường bay Chỉ yêu cầu theo quy định tại Hiệp định vận chuyển Thành phần hồ sơ hàng không liên quan . Số bộ hồ sơ 1 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN