TAILIEUCHUNG - GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 5

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu về autoit-lập trình trên autoit part 5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | scope cung dung de chi dinh pham vi var_name chi dinh ten mang size_row chi dinh so ddng toi da size_column chi dinh so cot toi da Vi du Error Dim matrix 2 3 tao mot ma tran co 2 ddng va 3 cot matrix 0 0 2 matrix 0 1 4 matrix 0 2 6 matrix 1 0 1 matrix 1 1 3 matrix 1 2 5 De truy cap den mot phan tu trong mang ta cung su dung chi muc cho ddng va cot. Vi du dang truy cap den phan tu o ddng thu nhat cot thu hai. n matrix 0 1 n se bang 4 CAC VAN DE LIEN QUAN Van de 1 Khoi tao gia tri cho mang Khi khai bao mot mang ban cung co the khoi tao gia tri cho cac phan tu ben trong mang. Cac gia tri khi khoi tao cho mang phai duoc nam trong cap dau ngoac vuong va moi gia tri phai duoc ngan cach boi dau phay. Doi voi mang hai chieu thi can them mot cap dau ngoac vuong khac de rao cac gia tri co cung chi muc ddng. Vi du Dim array 5 10 20 30 40 50 Local test 4 a Hello 500 Global Grid 2 3 sun moon earth 1000 cos 0 sqrt 900 Vấn đề 2 Lấy tổng số phần tử hiện có trong mảng Sẽ có không ít tình huống bạn tiếp nhận và xử lý một mảng có nhiều phần tử bên trong. Tuy nhiên có một rắc rối là bạn không biết mảng này hiện đang có bao nhiêu phần tử vì nó thay đổi theo chu kỳ hay một lý do nào đó. Với trường hợp này sử dụng hàm UBound là một lời giải vì nó sẽ cho biết một mảng được chỉ định có bao nhiêu phần tử. Cú pháp như sau UBound array dimension Trong đó array là tên của một biến mảng dimension cho biết cần lấy ở chiều thứ mấy. Mặc định là 1 tức mảng một chiều. Nếu gán bằng 0 thì UBound không trả về tổng số phần tử hiện có mà sẽ trả về một số tương ứng với số chiều của mảng. Ví dụ Dim myArray 10 20 element 0 0 to 9 19 rows UBound myArray lấy chiều thứ nhất cols UBound myArray 2 lấy chiều thứ hai dims UBound myArray 0 lấy số chiều của mảng info This Array has dims dimension s @CRLF _ rows rows cols columns MsgBox 0 Msg of Array info Dấu _ đặt ở cuối dòng lệnh info . cho biết phần tiếp theo của dòng lệnh hiện hành được viết ở dòng kế tiếp. Thông thường việc này xảy ra do một lệnh quá dài

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
6    7    0
5    10    0
5    10    0
5    9    0
5    10    0
6    9    0
6    11    0
6    8    0
6    7    0
6    8    0
6    8    0
5    11    0
6    8    0
6    10    0
10    6    0
8    9    0
8    8    0
8    15    0
7    9    0
6    7    0
8    8    0
5    10    0
8    14    0
7    12    0
7    9    0
6    9    0
6    4    0
7    8    0
7    11    0
6    12    0
6    9    0