TAILIEUCHUNG - Kỹ Thuật Chiết Nhánh Cây Mận

Mận Hồng Đào, mận Cái Mơn, những trái mận ngọt ngào: Tôi nhớ lại những năm 1965, 1966 mà tôi đã chiết những nhánh cây mận. Đây là cách chiết nhánh cây Mận, độc nhất vô nhị, còn những cây khác thì tôi chưa thử qua. Từ ngày bó cho đến ngày chiết nhánh là trong vòng 30 ngày đến 40 ngày. | Kỹ Thuật Chiết Nhánh Cây Mận Nguồn Mận Hồng Đào mận Cái Mơn những trái mận ngọt ngào Tôi nhớ lại những năm 1965 1966 mà tôi đã chiết những nhánh cây mận. Đây là cách chiết nhánh cây Mận độc nhất vô nhị còn những cây khác thì tôi chưa thử qua. Từ ngày bó cho đến ngày chiết nhánh là trong vòng 30 ngày đến 40 ngày. Bó nhánh chiết cành từ xưa tới nay vẫn là cắt bỏ lớp vỏ cây xong rồi bó đất thời gian phải mất ít nhất là 5 tới 6 tháng mới chiết nhánh được bởi vì khi lột võ thì nhánh cây bị tổn thương và mất sức chờ khi vết sẹo được lành hẳn lại lúc đó rễ mới mọc ra đó là lý do thời gian kéo dài. Cách nay hơn 40 năm lúc đó tôi chĩ có 15 16 tuỗi bà nội tôi cột sợi giây cước nylon để phơi quần áo bà cột vào nhánh cây Mận và đầu kia vào thân cây dừa sau đó tôi đã khám phá ra ngay chỗ bị cột trên nhánh cây mận phần trên và phần dưới đâm ra những rễ non. Tôi đã áp dụng cách này mà chiết nhánh cho bà con trong họ hàng khoảng 10 nhánh Mận . Chiết nhánh bằng cách này không làm cho nhánh cây bị tổn thương và mất sức. Cách Bó Giây gân nhợ gân câu cá - nylon quấn 2 hoặc 3 vòng rồi cột thắt gút lại cho thật chặt ngay chỗ mà mình muốn bó. Khi bó chỗ bị cột nằm chính giữa 1 tấc 10cm trên chỗ cột và 10cm dưới chỗ cột đễ cho rễ mọc ra đều . Lấy bọc nylon bó với đất phân phần trên đễ hở miệng và treo 1 cái lon sữa bò hay là lon Coca và lấy cây đinh đục 1 lỗ rất nhỏ phía dưới mỗi ngày đỗ nước vào lon sữa 1 lần nước sẽ từ từ nhõ giọt và thấm vào chỗ bó. Trong vòng 7 đến 15 ngày sẽ thấy rễ mọc ra và 30 ngày đến 40 ngày là chiết nhánh được rồi. Tại sao khi thân nhánh cây khi bị Cột chặt lại ra rễ ỡ chỗ đó Giải thích Khi thân nhánh cây bị cột chặt và cùng lúc thân nhánh cây tăng trưỡng thức ăn cung cấp cho nhánh cây bị tắt nghẽn thức ăn dư thừa tại chỗ bị cột sẽ đâm rễ khi gặp đất và nước phần dưới chỗ bị cột . Còn phần trên của chỗ bị cột nhánh cây bị thiếu thức ăn gần ngay chỗ bị cột gặp đất và nước sẽ đâm rễ ra lý do đi tìm thức ăn bởi 2 nguyên nhân kễ trên và sự sinh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN