TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật bảo quản kín trong tồn trữ giống lúa

Kỹ thuật bảo quản kín (hermetic storage) đã được người Hy Lạp và La Mã cổ đại sử dụng trong những chum có trét sáp ong cách đây 2500 năm. Hiện nay, kỹ thuật bảo quản kín sử dụng những vật liệu hiện đại ngày càng phổ biến. Cách đây 2 năm, 1 trong những công ty hạt giống lớn nhất thế giới là Bayer CropScience đã thành công khi chuyển từ tồn trữ trong kho truyền thống sang bảo quản kín đối với hạt giống lúa lai. Bayer hiện có thể hạn chế phát triển của sâu mọt và. | I J I V i 1 t r i J X J Ẩ t r Kỹ thuật bảo quản kín trong tôn trữ giông lúa Nguồn Kỹ thuật bảo quản kín hermetic storage đã được người Hy Lạp và La Mã cổ đại sử dụng trong những chum có trét sáp ong cách đây 2500 năm. Hiện nay kỹ thuật bảo quản kín sử dụng những vật liệu hiện đại ngày càng phổ biến. Cách đây 2 năm 1 trong những công ty hạt giông lớn nhất thế giới là Bayer CropScience đã thành công khi chuyển từ tồn trữ trong kho truyền thông sang bảo quản kín đôi với hạt giông lúa lai. Bayer hiện có thể hạn chế phát triển của sâu mọt và kéo dài khả năng nảy mầm của hạt giông đến 9 tháng. Các công ty khác đã áp dụng phương pháp của Bayer. Để tìm hiểu nguyên tắc của bảo quản kín các nghiên cứu vào thập niên 1930 cho thấy các hạt được sấy tồn trữ rất lâu lưu ý điều kiện ẩm độ và nhiệt độ được duy trì ổn định nồng độ khí oxygen thấp và khí carbonic cao. Trong các thùng kín điều kiện không khí trên được hình thành do hô hấp của hạt giống và các côn trùng có trong đó. Tác động của các yếu tố đó làm nồng độ khí oxygen hạ dưới 3 trong ngày. Nếu duy trì điều kiện trên sẽ ngăn chặn bào tử nấm nảy mầm sản sinh ra các chất độc nhất là chất mycotoxin. Tất cả côn trùng trong hạt đều chết do thiếu khí ô-xy để thở khi giữ trong môi trường kín. Trong hơn 6 năm Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế IRRI đánh giá và phổ biến kỹ thuật bảo quản kín cho các viện nghiên cứu các nước nông dân và nhà máy xay xát. Xây dựng các mô hình bảo quản kín thích hợp với các nông dân có ít đất canh tác khắp thế giới. Các kết quả nghiên cứu thực hiện tại IRRI đã khẳng định hiệu quả của phương pháp bảo quản kín so với các phương pháp bảo quản thông thường khác nhằm tồn trữ hạt đến 18 tháng. Nó làm giảm nhanh chóng số sâu mọt chúng có thể sống trong hạt lúa ở nhiệt độ 20oC khi bảo quản hở nó chỉ chết khi nhiệt độ hạ xuống dưới 8oC Bảng 1 . Các loại bao bảo quản kín với các khối lượng khác nhau đều cho kết quả tương tự. Phương pháp này đang phổ biến ở các nước Bangladesh Cambodia và Việt Nam.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN